Dyżur letni

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z regulaminem pobytu dzieci w okresie wakacyjnym, przekazujemy wnioski, deklaracje zgłoszenia dzieci na dyżur podczas wakacji letnich.

Przypominam, że w okresie od 01.07.2024-31.07.2024r. -dyżur pełni Przedszkole Nr 5. Chcąc zapisać dziecko na dyżur w tym okresie – wypełniacie Państwo załącznik Nr 2 ( Wniosek) . Wypełniony wniosek składacie Państwo do 17 maja 2024r. w naszym przedszkolu-(dla ułatwienia Państwu składania wniosków).

W okresie od 01.08.2024-31.08.2024r. dyżur pełni nasze Przedszkole. Zapisując dziecko do naszego przedszkola, wypełniacie Państwo -załącznik nr 1 (Deklarację). Wypełnioną deklarację dostarczacie Państwo do Przedszkola do 17 maja 2024r.

Wnioski, deklaracje są wystawione w korytarzyku przedszkola i do pobrania ze strony internetowej.

Przypominam 17 maja jest ostatecznym terminem na składanie wniosków i deklaracji. Po tym czasie zgłoszenia na dyżur letni nie będą przyjmowane.

z poważaniem

M. Echaust-Kiełpińska

 

 

20240507_080521

20240507_080625

Załącznik nr 1 do Regulaminu pobytu dzieci w okresie wakacyjnym 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu pobytu dzieci w okresie wakacyjnym w