21 maja 2019

Białe łabędzie

Za nami ponad miesiąc wspólnych zabaw i zajęć w grupie  „Białe Łabędzie”. Mogliśmy w tym czasie poznać się nawzajem, poznać przedszkole i zasady obowiązujące w grupie, w przedszkolu, w ogrodzie. Pomogły nam w tym panie: Ela, Basia, Ewa. Byliśmy na spacerze, podczas którego przypomnieliśmy sobie zasady ruchu drogowego, braliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, uczestniczyliśmy w koncercie Klubu Małego Muzyka pt. „Bohatejros z Meksyku”.
W czasie wspólnych zabaw świętowaliśmy „Dzień Przedszkolaka”, „Dzień Chłopaka” oraz nadejście Jesieni. Z przyjemnością i zaangażowaniem uczestniczymy w zajęciach języka angielskiego.
Obecnie trwają przygotowania do świętowania Dnia Edukacji Narodowej.
W październiku czeka nas wspaniała uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. W dniu Święta Drzewa  10.10. dziewięcioro dzieci z naszej grupy przyjmiemy do przedszkolnej społeczności.
Dzień  później 11.10. będziemy składać życzenia  dziewczynkom , z okazji ich święta.
W poniedziałek 14.10. odbędzie się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której jesteśmy gospodarzami. W tym dniu chcemy podziękować wszystkim pracownikom naszego przedszkola za ich trud włożony w nasze wychowanie.

Dziękuję rodzicom za liczny udział w zebraniu /99 %/, dziękuję za dostarczone rośliny do „wagonika”, a dziadkowi Dawidka za smaczne witaminy.

 

Tematy kompleksowe:

1.Kalendarze i zegary.
2.Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie.
3.Gdzieś daleko, za śnieżną górą i zamarzniętą rzeką.
4.Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

*kształtowanie u dzieci umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego
rytmicznej organizacji
*wdrażanie dzieci do obserwowania otoczenia i wyjaśniania zjawisk
związanych z zimą
*utrwalenie nazw pór roku i zapoznanie z nazwami miesięcy
*wdrażanie dzieci do posługiwania się zegarem i kalendarzem z
wykorzystaniem zwrotów : dziś, jutro, wczoraj
*utrwalanie nazw dni tygodnia i prostych obliczeń czasowych
*kształtowanie pojęcia liczby 7; 8 posługiwanie się liczbami w aspekcie
głównym i porządkowym
*wprowadzenie litery drukowanej i pisanej r, R , b, B, n, N, s, S
*kształcenie u dzieci umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim
*wzmacnianie więzi rodzinnych
*kształcenie umiejętności okazywania uczuć i potrzeby pomagania
*nauka piosenki „Moja babcia i mój dziadek” i wierszy
*wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia (uprawianie
sportów zimowych)
*zachęcanie do dbałości o własne zdrowie: dieta, sposób ubierania się
*rozpoznawanie i nazywanie zimowych dyscyplin sportowych
*wprowadzenie kroków poleczki z wykorzystaniem utworu „Zimowa poleczka
*przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym
* zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi
*kształtowanie u dzieci wrażliwości na piękno, dobro, prawdę
*kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi
*rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej

ELEMENTARZ DOBREGO WYCHOWANIA

Ady dobre rady:

-kształcenie umiejętności kulturalnego witania się z osobami dorosłymi oraz z dziećmi oraz przy stole w czasie posiłków

-doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym, starszym

-uwrażliwianie dzieci na obecność osób niepełnosprawnych

– wdrażanie do stosowania w sytuacjach codziennych zwrotów grzecznościowych, takich jak: przepraszam, dziękuję, poproszę

-wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych: miłość, zaufanie, nadzieja, szacunek, uczciwość….

-wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmów z dorosłymi i dziećmi

-wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wycieczki w lesie, parku, na łące

-doskonalenie właściwego zachowania się w miejscach publicznych

-wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie – dbanie o czystość otoczenia

-kształcenie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów

-wdrażanie do właściwych zachowań wobec osób nieznajomych – obcych

-kształcenie umiejętności zachowywania się wobec nieznanych zwierząt

-kształcenie umiejętności zachowywania się wobec swojego rodzeństwa

-wdrażanie do właściwych zachowań wobec swoich rodziców

-zachęcanie do szanowania potrzeb członków swojej rodziny

-wdrażanie do angażowania się w organizację i wykonywanie prac domowych

-kształcenie umiejętności zachowania się w czasie uroczystości