21 maja 2019

Białe łabędzie

 

Witamy w grupie „BIAŁE ŁABĘDZIE”

Do grupy „Białe Łabędzie” w roku szkolnym 2021/2022  dołączyło dziewięcioro dzieci. Wszyscy już dobrze czują się w grupie, jedynym naszym zmartwieniem są jak zwykle choroby, które powodują , że dzieci muszą pozostawać w domu.
Pierwsze dni w przedszkolu , to wzajemne poznawanie się w zabawie . Pogoda nam sprzyja, więc dużo czasu możemy spędzać w ogrodzie przedszkolnym, chętnie spacerujemy, poznając okolice naszego przedszkola.
Nowe dzieci poznały przedszkole, przypomnieliśmy sobie zasady zachowania się w grupie, z radością uczymy się nowych piosenek, wierszyków, tańców.

————————————————————————-

W Nowym Roku życzymy wszystkim nowej energii do podejmowania kolejnych aktywności i spełnienia obranych celów. Nasza pierwsza propozycja to wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu 12.01. na spektakl „Misja Poznań – gdzie są koziołki”.

Styczeń to miesiąc , w którym jak co roku złożymy życzenia naszym ukochanym Babciom i Dziadkom, będziemy mogli również trochę odsapnąć ponieważ czekają nas ferie zimowe. Życzymy prawdziwie zimowej aury w tym okresie.

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ

  1. Krok w Nowy Rok
  2. Serce dla babci i dziadka

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Obszar fizyczny:

-doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalania właściwego kierunku pisania

-wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała

-kształtowanie nawyku komunikowania potrzeby ruchu

-doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowania miłej atmosfery

-wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, w zajęciach gimnastycznych

-doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania

-doskonalenie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia

Obszar emocjonalny:

-kształtowanie prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub krzywdę wyrządzaną zwierzętom

-kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

-kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych

-wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

Obszar społeczny:

-wzmacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą

-doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

-zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny

-kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji

-kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów

-kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny

Obszar poznawczy:

-doskonalenie umiejętności rozpoznawania podstawowych materiałów (drewno, tektura, plastik, metal) oraz ich łączenia podczas czynności i zabaw konstrukcyjnych

-doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych oraz prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń

-kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter

-doskonalenie umiejętności porządkowania elementów historyjki obrazkowej

-poszerzenie zakresu liczenia liczebnikami głównymi

-kształtowanie pojęcia liczby „siedem”, poznanie cyfry 7

-kształtowanie umiejętności porządkowania zbiorów zgodnie z wzrastającą i malejącą liczebnością

-doskonalenie umiejętności dostrzegania następstw : pór roku, dni tygodnia, pór dnia

-zapoznanie ze sposobami mierzenia czasu za pomocą różnych rodzajów zegarów (stoper, zegar słoneczny, elektroniczny, piaskowy, tarczowy, wahadłowy), porównywanie czasu wykonywania różnych czynności

-kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie

-wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny

-wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami : „S”, „s”

-kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych

-rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania

-rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej.

NASZE PLANY

wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu 12.01. na spektakl „Misja Poznań – gdzie są koziołki”.

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.