21 maja 2019

Białe łabędzie

Za nami ponad miesiąc wspólnych zabaw i zajęć w grupie  „Białe Łabędzie”. Mogliśmy w tym czasie poznać się nawzajem, poznać przedszkole i zasady obowiązujące w grupie, w przedszkolu, w ogrodzie. Pomogły nam w tym panie: Ela, Basia, Ewa. Byliśmy na spacerze, podczas którego przypomnieliśmy sobie zasady ruchu drogowego, braliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata”, uczestniczyliśmy w koncercie Klubu Małego Muzyka pt. „Bohatejros z Meksyku”.
W czasie wspólnych zabaw świętowaliśmy „Dzień Przedszkolaka”, „Dzień Chłopaka” oraz nadejście Jesieni. Z przyjemnością i zaangażowaniem uczestniczymy w zajęciach języka angielskiego.
Obecnie trwają przygotowania do świętowania Dnia Edukacji Narodowej.
W październiku czeka nas wspaniała uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. W dniu Święta Drzewa  10.10. dziewięcioro dzieci z naszej grupy przyjmiemy do przedszkolnej społeczności.
Dzień  później 11.10. będziemy składać życzenia  dziewczynkom , z okazji ich święta.
W poniedziałek 14.10. odbędzie się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której jesteśmy gospodarzami. W tym dniu chcemy podziękować wszystkim pracownikom naszego przedszkola za ich trud włożony w nasze wychowanie.

Dziękuję rodzicom za liczny udział w zebraniu /99 %/, dziękuję za dostarczone rośliny do „wagonika”, a dziadkowi Dawidka za smaczne witaminy.

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.By świat poznać i rozumieć, ćwiczyć zmysły trzeba umieć

2.Między drzewami przemykają promień słońca, krople deszczu i jesienna muzyka

3.Wiele zasad znamy, bezpieczeństwa przestrzegamy

4.W naszej rodzinie miło czas płynie

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

*kształtowanie u dzieci świadomości własnego ciała

*uświadamianie dzieciom roli poszczególnych zmysłów w percepcji świata

*rozpoznawanie przez dzieci i nazywanie emocji przeżywanych przez siebie i innych

*rozwijanie umiejętności oddzielania prawdy od fałszu

*rozwijanie intuicji geometrycznej

*zabawy z drukowaną i pisaną literą a,A; o,O ;m, M; T,t

*kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią

*uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody występujące w naturze, literaturze i sztuce

*kształtowanie u dzieci orientacji przestrzennej na kartce

*nauka piosenki

*zachęcanie dzieci do spędzania czasu na wolnym powietrzu

*poznanie przez dzieci sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych

*przybliżanie dzieciom sytuacji zagrożeń oraz możliwości korzystania z telefonów alarmowych

*wdrażanie dzieci do stosowania zwrotów grzecznościowych

*zachęcanie dzieci do pomagania w domu w codziennych czynnościach

*kształtowanie pojęcia liczby 1

*wzmacnianie więzi

*poznawanie struktury rodzinnej

*kształcenie potrzeby podejmowania działań na rzecz własnej rodziny

*uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o miłość i szacunek dla innych

*kształcenie pojęcia liczby 2

 

ELEMENTARZ DOBREGO WYCHOWANIA

Ady dobre rady:

-kształcenie umiejętności kulturalnego witania się z osobami dorosłymi oraz z dziećmi oraz przy stole w czasie posiłków

-doskonalenie umiejętności okazywania szacunku dorosłym, starszym

-uwrażliwianie dzieci na obecność osób niepełnosprawnych

– wdrażanie do stosowania w sytuacjach codziennych zwrotów grzecznościowych, takich jak: przepraszam, dziękuję, poproszę

-wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych: miłość, zaufanie, nadzieja, szacunek, uczciwość….

-wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmów z dorosłymi i dziećmi

-wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wycieczki w lesie, parku, na łące

-doskonalenie właściwego zachowania się w miejscach publicznych

-wdrażanie do odpowiedzialności za swoje zachowanie – dbanie o czystość otoczenia

-kształcenie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów

-wdrażanie do właściwych zachowań wobec osób nieznajomych – obcych

-kształcenie umiejętności zachowywania się wobec nieznanych zwierząt

-kształcenie umiejętności zachowywania się wobec swojego rodzeństwa

-wdrażanie do właściwych zachowań wobec swoich rodziców

-zachęcanie do szanowania potrzeb członków swojej rodziny

-wdrażanie do angażowania się w organizację i wykonywanie prac domowych

-kształcenie umiejętności zachowania się w czasie uroczystości