21 maja 2019

Białe łabędzie

 

Witamy w grupie „BIAŁE ŁABĘDZIE”

Witamy w grupie „Białe Łabędzie”.  W bieżącym roku szkolnym to dzieci czteroletnie (czworo) i pięcioletnie (dwanaścioro). Wspólnie z dziećmi bawić się będą i prowadzić zajęcia nauczycielki : p.Ela, p.Gosia, p.Kinga, oraz istotną pomocą służyć nam będzie p. Ania. Nowoprzyjęte dzieci brały udział w spotkaniach integracyjnych, które odbyły się w sierpniu.
Pierwsze dni w przedszkolu pozwoliły dzieciom i paniom bliżej poznać się. Dzieci chętnie bawią się ze sobą i z uśmiechem na twarzy przychodzą do przedszkola, poznały zasady zachowania czyli kodeks przedszkolaka. Piękna pogoda sprzyja zabawom w ogrodzie i spacerom. Niebawem nowe dzieci będą pasowane na przedszkolaka, dlatego czeka nas mnóstwo pracy związanej z przygotowaniami do tej uroczystości.

————————————————————————-

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ

1. Nowy Rok tuż-tuż.
2. Zawodowe plany.
3. Babcia i dziadek to skarb.
4. Zimowe szaleństwo.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Obszar fizyczny:
– wykonywanie ćwiczeń na czas
– stymulowanie zmysłu dotyku
– ćwiczenie percepcji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw w grupie
– systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
– rysowanie form kolistych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
– wykonywanie prac plastyczno-technicznych z przestrzeganiem zasad oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu.

Obszar emocjonalny:
– rozpoznawanie różnych emocji
– próby radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami
– uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych, podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
– kształtowanie umiejętności wczuwania się w emocje i uczucia innych osób

Obszar społeczny:
– współpraca z rówieśnikami
– świadomość, że bogactwo nie stanowi o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
– dostrzeganie uniwersalnych wartości, ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń
– odczuwanie empatii oraz chęć udzielenia wsparcia osobom starszym i potrzebującym pomocy 

Obszar poznawczy:
– poszerzenie wiedzy na temat rodzajów zegarków
– określanie czynności wykonywanych w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem
– rozmawianie na temat czasu, rozumienie, że nie można go zatrzymać ani cofnąć
– rozumienie pojęć : wczoraj, dziś, jutro
– utrwalanie nazw pór roku
– poznawanie nazw miesięcy w odpowiedniej kolejności
– podejmowanie prób czytania prostych wyrazów z poznanych liter
– słuchanie utworów literatury dla dzieci, wypowiadanie się na temat
– stosowanie cyfr 1-8
– używanie określeń dłuższy, krótszy, porównywanie długości
– poznawanie liter drukowanych , małych i wielkich, uczestniczenie w procesie alfabetyzacji, wykazywanie motywacji i zainteresowania czytaniem oraz poznawaniem liter
– szukanie rymów i tworzenie krótkich rymowanek
– doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji

NASZE PLANY

  • kolejne spotkanie w ramach programu KinoPrzedszkole 5.01.2023
  • przygotowanie spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka
  • zabawy inspirowane postacią Kubusia Puchatka z okazji jego dnia 18.01.

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.