8 kwietnia 2019

Logopeda

Logopeda

LOGOPEDIA

Prowadząca: mgr Teresa Liberska- neurologopeda
Godziny pracy logopedy
Czwartek: 7.00-17.00

Zajęcia logopedyczne są dobrowolne i nieodpłatne. O terminie zajęć
zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców. Rodzic deklaruje
przygotowywać swoje dziecko na każde zajęcia. Dziecko powinno ćwiczyć
codziennie w domu i przychodzić na logopedię z zeszytem do zajęć.
Logopeda dwa razy w roku poinformuje rodzica pisemnie o efektach terapii
logopedycznej.

UWAGA!

Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne
ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.


ETAPY ROZWOJU MOWY

  • okres melodii (0-1),
  • okres wyrazu (1-2),
  • okres zdania (2-3),

Dziecko wymawia:

-wszystkie samogłoski,

-b, p, bi, pi, m, mi, f, fi, w, wi,

ś, ź, ć, dź, ń, gi, ki, k, g,

ch, t, d, n, l,

  • okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 lat)

Dziecko wymawia:

– 4 lata- s, z, c, dz,

– 5 lat- sz, ż, cz, dż,

– 6 lat- r;