8 kwietnia 2019

Logopeda

Logopeda

LOGOPEDIA

Prowadząca: mgr Teresa Liberska – neurologopeda

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek – Piątek –  7.30-09.30

 

 

Miesiąc wrzesień jest miesiącem przeznaczonym na diagnozę. W czasie jego trwania dzieci 5, 6-letnie zostały poddane badaniu przesiewowemu mowy. Dzieci nieobecne w tym czasie zostaną poddane badaniu mowy w najbliższym wyznaczonym im terminie. Dzieci zakwalifikowane do terapii logopedycznej otrzymają program terapeutyczny. Dokumenty powyższe rodzice dostają do wglądu. Terapia jest dobrowolna i nieodpłatna. Jeśli rodzic wyraża zgodę na zajęcia, proszony jest o złożenie podpisu pod programem zajęć. O terminie zajęć zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców. Rodzic deklaruje przygotowywać swoje dziecko na każde zajęcia. Dziecko powinno ćwiczyć codziennie w domu i przychodzić na logopedię z zeszytem do zajęć. Logopeda raz w roku poinformuje rodzica pisemnie o efektach terapii logopedycznej.

Z uwagi na dużą liczbę dzieci (41), które wyznaczyłam do zajęć, ćwiczenia indywidualne będą odbywać się raz w miesiącu w wymiarze 20 minut oraz raz w tygodniu dla dzieci (10) z opiniami.

UWAGA!

Na zajęciach wywołam dzieciom wybrane głoski, zadam materiał do ćwiczeń jednak tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.

Poniżej podaję etapy rozwoju mowy:

• Okres melodii(0-1)

• Okres wyrazu(1-2)

• Okres zdania(2-3)

Dziecko wymawia:

-wszystkie samogłoski,

-b, p, bi, pi, m, mi, f, fi, w, wi, ś, ż, ć, dź, ń, gi, ki, k, g, ch, t, d, n, l

• Okres swoistej mowy dziecięcej(3-7)

Dziecko wymawia

-4 lata- s, z, c, dz,

-5 lat- sz, ż, cz, dż

-6 lat-r

 

Z informacji powyższych jasno wynika, iż dzieci młodsze mają prawo do zastępowania, pomijania trudnych w wymowie dla siebie głosek.

Wszystkie dzieci natomiast biorą udział w zajęciach logorytmicznych prowadzonych przez nauczycieli grup, którzy dysponują odpowiednią wiedzą, aby wszechstronnie zająć się prawidłowym rozwojem mowy Państwa pociech 🙂

 

Pozdrawiam serdecznie

mgr Teresa Liberska

Zajęcia logopedyczne są dobrowolne i nieodpłatne. O terminie zajęć
zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców. Rodzic deklaruje
przygotowywać swoje dziecko na każde zajęcia. Dziecko powinno ćwiczyć
codziennie w domu i przychodzić na logopedię z zeszytem do zajęć.
Logopeda dwa razy w roku poinformuje rodzica pisemnie o efektach terapii
logopedycznej.

UWAGA!

Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne
ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.

 


ETAPY ROZWOJU MOWY

 • okres melodii (0-1),
 • okres wyrazu (1-2),
 • okres zdania (2-3),

Dziecko wymawia:

-wszystkie samogłoski,

-b, p, bi, pi, m, mi, f, fi, w, wi,

ś, ź, ć, dź, ń, gi, ki, k, g,

ch, t, d, n, l,

 • okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 lat)

Dziecko wymawia:

– 4 lata- s, z, c, dz,

– 5 lat- sz, ż, cz, dż,

– 6 lat- r;

 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci 

W tym miejscu będziecie mogli znaleźć materiał do ćwiczeń logopedycznych.

Znajdziecie tu ćwiczenia buzi i języka, wierszyki, wyliczanki . Materiał służy do utrwalania głosek już wywołanych.

Ćwiczenia proszę rozpocząć od utrwalenia już zadanego materiału.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej nauki oraz zabawy z logopedią!

Teresa Liberska

neurologopeda

 

1.Przydatny linki:

https://domologo.pl

 1. mail do kontaktu w każdą środę między 8.00-10.00

Logopedaprzedszkole11@gmail.com

3.Legenda do obrazków służących utrwalaniu prawidłowej artykulacji ćwiczonych głosek  (kolejne strony, zbiór własny):

 • różnicowanie sz-s
 • głoska f
 • głoska l
 • głoska r
 • głoska w
 • głoska s
 • głoska ś
 • opóźniony rozwój mowy

 

Zajęcia logopedyczne z dni 19/20 listopada 2020

Ćwiczenia nr 1a

ćw 2a

wąż, muchy pdf.

Zajęcia logopedyczne z dni 26/27 listopada 2020

Ćwiczenia 3a

4a

Zajęcia logopedyczne z dni 3/4 grudnia 2020

ćwiczenia nr 5a

Ćwiczenia nr 6a

Zajęcia logopedyczne z dni 10/11 grudnia 2020

ćwiczenie 7a

Ćwiczenia nr 8a

Zajęcia logopedyczne z dni 17/18 grudnia 2020

Dbam o zdrowie

Zajęcia logopedyczne z dni 01/02 kwietnia 2021

ćw. dla dzieci z dokumentami –

Ćwiczenia 1pdf

ćw.5 4

Zajęcia logopedyczne z dni 08/09 kwietnia 2021

Ćwiczenia nr 7 3

gimnastyka buzi i języka dla dz. z op

Zajęcia logopedyczne z dni 15/16 kwietnia 2021

Ćw. 8 3 rymowanki, zabawy paluszkowe

Ćwiczenia nr 9 3