8 kwietnia 2019

Logopeda

Logopeda

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Prowadząca: mgr Teresa Liberska- neurologopeda

Godziny pracy logopedy

Czwartek: 7.00-17.00

 

W naszym przedszkolu miesiąc wrzesień jest miesiącem w czasie trwania , którego dzieci 4, 5, 6-letnie zostają poddane badaniu przesiewowemu mowy. W tym czasie układam plan zajęć, piszę programy dla każdego dziecka, które to dokumenty rodzice otrzymują do wglądu. Terapia jest dobrowolna  i nieodpłatna. Jeśli rodzic wyraża zgodę na zajęcia, proszony jest o złożenie podpisu pod zgodą na zajęcia oraz o podpisanie kontraktu współpracy  z logopedą. O terminie zajęć zostaną Państwo poinformowani przez wychowawców. Rodzic deklaruje przygotowywać swoje dziecko na każde zajęcia. Dziecko powinno ćwiczyć codziennie w domu i przychodzić na logopedię z zeszytem do zajęć. Logopeda dwa razy w roku poinformuje rodzica pisemnie o efektach terapii logopedycznej.

     UWAGA!

Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.


ETAPY ROZWOJU MOWY

  • okres melodii (0-1),
  • okres wyrazu (1-2),
  • okres zdania (2-3),

Dziecko wymawia:

-wszystkie samogłoski,

-b, p, bi, pi, m, mi, f, fi, w, wi,

ś, ź, ć, dź, ń, gi, ki, k, g,

ch, t, d, n, l,

  • okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 lat)

Dziecko wymawia:

– 4 lata- s, z, c, dz,

– 5 lat- sz, ż, cz, dż,

– 6 lat- r;