21 maja 2019

Czarne łabędzie

 Szanowni Rodzice!
Witam serdecznie po wakacjach.
Nasza grupa od września nazywać się będzie
„Czarne Łabędzie”.
Nazwy naszych grup pochodzą od bajki
o „Jarzębince”.
Jesteśmy przedszkolną zerówką, więc też
starszakami, którzy godnie będą reprezentować nasze Przedszkole.
Do naszej grupy będzie wchodzić nauczycielka:
pani mgr Barbara Fabrowska-Żołądź,
a pomagać nam będzie pani Ania Skąpska.
Religia -w czwartki od godz.8.00-9.00.
J.angielski-wtorki o godz.9.00-w tym dniu śniadanie
mamy o godz. 8.45.
Życzę wszystkim i sobie udanego roku szkolnego 2019/2020.
               Wychowawca grupy: mgr Edyta Biedna

PLAN PRACY NA MIESIĄC MAJ /2020R.  praca zdalna

TEMATY TYGODNIOWE

1.Moja Ojczyzna.

2.Łąka w maju.

3.Święto Rodziców.

4.Moja miejscowość.

Ad 1)

-utrwalane polskiego godła,barw narodowych,polskiego hymnu,

kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

-mapa Polski, jej znane , charakterystyczne miejsca,

-tradycje związane z obchodzeniem świąt państwowych,

-stosowanie różnych technik plastycznych-

-wyjaśnianie znaczenia słowa-stolica, zapoznanie z herbem Warszawy,

-poznawanie ważnych miejsc Warszawy,

-rozwijanie sprawności ruchowej,

-rozwijanie sprawności rachunkowych,

-zapoznanie z pojęciem Unia Europejska,

-stwarzanie sytuacji sprzyjających zdobywaniu wiedzy o świecie,

-poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską,

-zapoznanie z flagą Unii Europejskiej,

-linki o Unii dla dzieci,

– poznawanie następnej literki, praca z wyrazami i tekstem, ż,Ż.

Ad 2)

-wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną,

-rozpoznawanie kwiatów ,ziół i zwierząt -mieszkańców łąki,

-poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka lekarskiego,

-określanie kolorów na łące, utrwalanie barw ciepłych i zimnych,

-ćwiczenia gimnastyczne metodą R. Labana,

-rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie,

-utrwalanie pojęcia-owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki,

-utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,

-rozwijanie mowy,a

-słuchanie muzyki poważnej, oddawanie nastroju utworu w pracy 

plastycznej,

-rozwijanie orientacji przestrzennej,

-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

-wspólne układanie i rozwiązywanie zagadek,

-wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych, charakterystycznych dla wiosny,

-utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,

-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,

-rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

Ad 3)

-uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,wzbogacanie 

 informacji na temat Ich świąt,

-ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,

-rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,

-rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie 

 wyglądu rodziców na rysunku,

-zapoznanie z rolą matki w rodzinie,

-rozwijanie mowy i wymowy, wzbogacanie słownictwa,

-rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej,

-wyjaśnianie roli ojca w rodzinie,

-zachęcanie do pomagania rodzicom w prostych czynnościach domowych,

-wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi,,

-zachęcanie do aktywnego spędzania  czasu wolnego z rodzicami,

-uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw,

-okazywanie swoim rodzicom uczuć-miłości i szacunku,

-rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni przestrzennej,

Ad 4)

-rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania ,

-przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz 

w miejscach publicznych,

-zapoznanie z miejscem położenia  swojej miejscowości na mapie Polski,

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,

-poznawanie zalet życia w małej miejscowości oraz w dużej,

-nabywanie umiejętności słuchania czytanych bajek,opowiadań, wierszy,

-rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości ,

-zawody charakterystyczne dla danej miejscowości,korzyści z ich wykonywania,

-rozwijanie umiejętności ważenia,porównywanie masy różnych przedmiotów,

-wyjaśnienie pojęć:adresat, nadawca,koperta, poczta,

-zabawy w zbiory i podzbiory-listy, pocztówki,

-zabawy konstrukcyjne-nasze miasto i przedszkole.

Zajęcia z RELIGII

Temat: Niedziela Palmowa. 
Zadania następne  2.04.2020
https://view.genial.ly/5e84b897d5aa510e3299a15b/interactive-image-interactive-image
Dzień dobry!
Przesyłam link do kolejnych zajęć z religii.
Zajęcia z religii z 23.04.2020
zajęcia z religii z 14.05
zajęcia z religii z 21.05.2020
zajęcia z religii z 28.05.2020
zajęcia z religii z 04.06.2020
Instrukcja:
– kliknąć na link lub wkleić go w wyszukiwarkę i zaczekać chwilę, aż otworzy się strona
– klikać na gwiazdki i różne symbole, pod którym kryją się informacje i zadania do wykonania.