21 maja 2019

Czarne łabędzie

 Szanowni Rodzice!
Witam serdecznie po wakacjach.
Nasza grupa od września nazywać się będzie
„Czarne Łabędzie”.
Nazwy naszych grup pochodzą od bajki
o „Jarzębince”.
Jesteśmy przedszkolną zerówką, więc też
starszakami, którzy godnie będą reprezentować nasze Przedszkole.
Do naszej grupy będzie wchodzić nauczycielka:
pani mgr Barbara Fabrowska-Żołądź,
a pomagać nam będzie pani Ania Skąpska.
Religia -w czwartki od godz.8.00-9.00.
J.angielski-wtorki o godz.9.00-w tym dniu śniadanie
mamy o godz. 8.45.
Życzę wszystkim i sobie udanego roku szkolnego 2019/2020.
               Wychowawca grupy: mgr Edyta Biedna

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

STYCZEŃ 2020

1.”MIJAJĄ DNI ,MIESIĄCE I LATA”

2.”ZIMA I ZWIERZĘTA”

3.”BABCIA I DZIADEK”.

AD. 1

– zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,

– rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,

-rozpoznawanie i nazywanie liter,

-nazywanie poszczególnych miesięcy,,

-rozwijanie szybkości i gibkości,

-rozwijanie mowy- wypowiedzi całymi zdaniami,

-rozwijanie reakcji na poszczególny sygnał,

-utrwalanie oznak pór roku,

-rozwijanie sprawności manualnej,

-gra na instrumentach muzycznych do wybranych piosenek,

-zachęcanie do hodowli tulipana, obserwacje wzrostu rośliny,

-aktywne uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych,

AD.2

– poznawanie ptaków zimujących w Polsce,

-utrwalanie poszczególnych znaków matematycznych,

-dzielenie słów na głoski,

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-słuchanie wierszy i zagadek o tematyce zimowo-przyrodniczej,

-poznanie literki n,N,

-działania matematyczne na poznanych liczbach, znakach,

-reagowanie ruchem na dźwięki,zabawy muzyczno-rytmiczne,

-zabawy z plasteliną-lepimy wybranego ptaka,

-utrwalanie nazw i wyglądów wybranych ptaków,

-rozwijanie wyobraźni,

-utrwalanie wyglądu i nazw figur geometrycznych,

-poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej-dlaczego zamarza ziemia,

-zachęcanie do wspólnych zabaw badawczych,

-utrwalanie nazw zwierząt leśnych,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

AD. 3

– upominki dla Babci i Dziadka,

-wzbudzanie szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych,

-program artystyczny dla naszych Babć i Dziadków,

-tworzenie scenografii na występy,

-rozpoznawanie i nazywanie masek balowych,tworzenie swoich,

-wprowadzenie cyfry i liczby 8,

-rozpoznawanie i nazywanie cyfr i znaków matematycznych,

-ćwiczenie umiejętności śpiewu, tańca,

-rozwijanie poczucia odwagi, bycia ważnym, odpowiedzialnym,

-zabawy rytmiczne,

-omawianie tekstów dla Babć i Dziadków,

-ćwiczenie pamięci,mowy,

-aktywne uczestnictwo w zabawach wspólnych,

– rozwijanie sprawności ruchowej.

NASZE PLANY:

-codziennie wychodzimy na powietrze,

-2x w tygodniu -gimnastyka,

-rozdanie tekstów na Dzień Babci i Dziadka,

-Klub Muzyka-17.01.,

-wyjście do kina,

-wyjście na przedstawienie -22.01.,

-uroczystość dla naszych Babć i Dziadków-20.01.,

-uczestnictwo naszego przedszkola w akcji WOŚP.