21 maja 2019

Czarne łabędzie

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Zmieniliśmy salę i nazwę.

Teraz jesteśmy „Czarnymi Łabędziami”. Razem jest nas 26, w tym 12 dziewczynek i 14 chłopców. Powitaliśmy jedną nową koleżankę – Zoję i trzech kolegów – Huberta, Karola i Maksyma.

W tym roku przedszkolnym czeka nas wiele pięknych przygód, zabaw i zajęć dydaktycznych, dzięki którym będziemy poznawać i odkrywać świat.

Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. Z uśmiechem na twarzy i wiarą we własne możliwości sprostamy wszystkim wyzwaniom.

Tematy kompleksowe na styczeń
 1. Mijają dni, miesiące
 2. Karnawał
 3. Odwiedzili nas Babcia i Dziadek
 4. Mass media
Założenia dydaktyczno-wychowawcze
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej,
 • rozwijanie zainteresowań karnawałem i związanymi z nim tradycjami,
 • zapoznanie z graficznym znakiem dodawania,
 • określanie położenia obiektu na płaszczyźnie,
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego,
 • ćwiczenie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • przybliżenie nazw mass mediów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

NASZE PLANY

 •  Dzień Babci i Dziadka
 • Jasełka dla Rodziców