21 maja 2019

Czarne łabędzie

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Zmieniliśmy salę i nazwę.

Teraz jesteśmy „Czarnymi Łabędziami”. Razem jest nas 26, w tym 12 dziewczynek i 14 chłopców. Powitaliśmy jedną nową koleżankę – Zoję i trzech kolegów – Huberta, Karola i Maksyma.

W tym roku przedszkolnym czeka nas wiele pięknych przygód, zabaw i zajęć dydaktycznych, dzięki którym będziemy poznawać i odkrywać świat.

Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. Z uśmiechem na twarzy i wiarą we własne możliwości sprostamy wszystkim wyzwaniom.

Tematy kompleksowe na wrzesień
 1. WITAJCIE W PREDSZKOLU!
 2. DROGA DO PRZEDSZKOLA
 3. TO BYŁY WAKACJE
 4. NADESZŁA JESIEŃ
Założenia dydaktyczno-wychowawcze
 • − rozwijanie mowy,
 • − rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • − rozwijanie aktywności badawczej,
 • − rozwijanie sprawności fizycznej,
 • − kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • − rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia,
 • − rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów,
 • − rozwijanie sprawności manualnej,
 • − dostrzeganie rytmów w otaczającym świecie.
 • − wyróżnianie głoski w nagłosie,
 • − rozumienie pojęcia głoska, wyróżnianie głoski w nagłosie,
 • − rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
 • − rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,
 • − doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości,
 • − przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
 • − zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest koło,
 • − kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • − rozwijanie aktywności muzyczno- -ruchowej,
 • − przybliżenie różnych regionów naszego kraju,
 • − zapoznanie z mapą Polski,
 • − rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby,
 • − klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech,
 • − ćwiczenia narządów artykulacyjnych, opanowanie umiejętności różnicowania głosek,
 • − rozwijanie sprawności fizycznej,
 • − wyrabianie umiejętności korzystania z rekwizytu podczas zabaw i tańca,
 • − rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • − rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 • − nazywanie i kodowanie kierunków.

NASZE PLANY

– 15.09 – Dzień Kropki

– 20.09 – Dzień Przedszkolaka

– 30.09 –  Dzień Chłopca