21 maja 2019

Czarne łabędzie

 Szanowni Rodzice!
Witam serdecznie po wakacjach.
Nasza grupa od września nazywać się będzie
„Czarne Łabędzie”.
Nazwy naszych grup pochodzą od bajki
o „Jarzębince”.
Jesteśmy przedszkolną zerówką, więc też
starszakami, którzy godnie będą reprezentować nasze Przedszkole.
Do naszej grupy będzie wchodzić nauczycielka:
pani mgr Barbara Fabrowska-Żołądź,
a pomagać nam będzie pani Ania Skąpska.
Religia -w czwartki od godz.8.00-9.00.
J.angielski-wtorki o godz.9.00-w tym dniu śniadanie
mamy o godz. 8.45.
Życzę wszystkim i sobie udanego roku szkolnego 2019/2020.
               Wychowawca grupy: mgr Edyta Biedna

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC

PAŹDZIERNIK

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.”IDZIE JESIEŃ …PRZEZ OGRÓD I SAD”

2.”IDZIE JESIEŃ …DO ZWIERZĄT”

3.”CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY”

4.”IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM”.

AD.1.

-rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,

-rozwijanie i wzbogacanie mowy,

-poznanie litery i głoski o,O,

-wprowadzenie pojęcia samogłoska i spółgłoska,

-rozpoznawanie i nazywanie kwadratu, segregowanie wg podanej cechy,

-aktywne uczestnictwo w zajęciach gimnastycznych,

-nazywanie owoców egzotycznych,

-przeliczanie w zakresie 10-ciu,

-rozpoznanie i nazywanie cyfry 1i2,

-praca plastyczna-jesienne drzewo,

-zabawy przy piosence -Idą witaminki-rozwijanie słuchu muzycznego,

-reagowanie na dane sygnały,

-sposoby przygotowywania owoców i warzyw na zimę,

-ćwiczenie wypowiedzi prostymi zdaniami,

-wykonanie sałatki owocowej.

AD.2.

-sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy,

-poznanie litery i głoski a,A,

-zabawy słowne-sylaby, głoski, słowa,

-poznanie i nazywanie zapasów wiewiórki,

-poznanie cyfry 3,

-rozwijanie umiejętności liczenia,

-zabawy przy piosence -Wiewióreczka,

-wspólny śpiew piosenki,

-wykonywanie pracy plastycznej wg podanej instrukcji,

-dzielenie słów na sylaby i głoski,

-odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,

-rozwijanie poprawnej wymowy,

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków, odlatujących do ciepłych krajów,

-wypowiedzi pełnymi zdaniami.

AD.3.

-poznawanie właściwości fizycznych piasku i gliny,

-przykłady produktów z gliny i piasku,

-rysowanie po śladach, szlaczki,

-poznanie literki m,M,

-czytanie prostych sylab wspólnie i osobno,

-wymienianie i nazywanie części ciała,

-kształtowanie poczucia rytmu,

-sprawne i szybkie wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych,

-ćwiczenie koncentracji podczas zabaw i zajęć,

-wykonywanie prostych potraw,

-rozwijanie pamięci muzycznej,

-sposób otrzymywania sera z mleka,

-poznanie owcy i barana,

-poznanie pochodzenia wełny,

-poznanie wyrobów z wełny,

-wykonanie wełnianego obrazka,

-poznanie sposobu powstania papieru.

AD.4.

-rozwijanie mowy poprzez zabawy , śpiew, zagadki, słuchanie opowiadań,

-nazywanie elementów danej pogody,

-rysowanie po śladach, szlaczki,

-ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,

-poznajemy prostokąt,

-utrwalanie poznanych figur,

-rozwijanie szybkości, gibkości a zajęciach gimnastycznych,

-poznawanie kolorów tęczy,

-wykonanie jesiennego parasola, tęczowego – do wyboru,

-rozwijanie aktywności muzyczno -ruchowej,

-odpowiedni ubiór do pogody,

-zabawy badawcze,

-poznawanie zjawisk przyrodniczych-multimedia,

-poznanie procesu obiegu wody w przyrodzie,

-ćwiczenie wypowiedzi całymi zdaniami,

-zabawy z poznanymi literkami i cyferkami-utrwalanie.

NASZE PLANY:

– wykonanie sałatki owocowej,

-Klub Muzyka,

-wyjście do kina Halszka na przedstawienie „Królowa śniegu” 8.10.,

-imieniny Jarzębinki-w tym dniu pasowanie na przedszkolaka nowych dzieci,

-uczestnictwo w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-wyjście do kina -21.10.,

– codzienne korzystanie ze świeżego powietrza,

-zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców – ”Chrupkowe dynie” – koniec października.

– przygotowania naszej grupy do akademii z okazji 11 listopada.