8 kwietnia 2019

Historia

Historia

1 września 1961 r. przedszkole „Caritas” w Szamotułach prowadzone przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, zostało przejęte przez władze oświatowe. Zmieniono nazwę na Państwowe Przedszkole nr 1 w Szamotułach. W budynku przy ulicy Staszica 7 działało przedszkole, a na pierwszym piętrze, aż do 1996 roku, mieszkały siostry zakonne.

Pierwszą kierowniczką przedszkola została pani Urszula Olek, obecnie Krutka. Początkowo utworzono 3 grupy, ale już w listopadzie 1961 r. powstał czwarty oddział. Pomimo początkowych trudności organizacyjnych, przedszkole „ruszyło pełną parą”. Od samego początku propagowano folklor Ziemi Szamotulskiej. W przedszkolu zaczął działać folklorystyczny zespół taneczny. Głównym „motorem napędowym” zespołu była pani Teresa Paupa.

W latach 70-tych zakładem opiekuńczym przedszkola zostały Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego. 1 marca 1973 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora przedszkola. Funkcję tę objęła pani Helena Białasik. W 1974 r. utworzono piąty oddział.

5 czerwca 1977r. odbyły się uroczystości nadania imienia Przedszkolu nr 1. Wybrano nazwę „Jarzębinka”. Jest to imię tytułowej bohaterki baśni J. Tajca. Pan Piotr Picher –pracownik zakładu opiekuńczego, namalował nad wejściowymi drzwiami przedszkola drzewo jarzębinowe i dziewczynkę Jarzębinkę. Odtąd symbolem Państwowego Przedszkola nr 1 w Szamotułach stała się gałązka jarzębiny.

Rok szkolny w 1978 r. rozpoczął się już 21 sierpnia, a w 1979-20 sierpnia. W 1987 r.
w Szamotułach odbyły się Centralne Dożynki z udziałem najwyższych władz państwowych, a w naszym przedszkolu Pani Teresa Paupa i Leokadia Badziąg obchodziły 25-lecie pracy.

Po zmianach ustrojowych w 1990r. dzieci mogą uczyć się religii. W 1992r. rozpoczęła się nauka języka niemieckiego dla przedszkolaków, a także zajęcia rytmiczne.
W czerwcu 1994 r. pani dyrektor Helena Białasik-Kadzban przeszła na emeryturę. Nową panią dyrektor wyłonioną w drodze konkursu, została pani Teresa Paupa. W tym czasie ogród przedszkolny zmienił swój wygląd, zamontowano nowe przyrządy.
W 1998 r. pani dyrektor otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w czerwcu 1999 r. przeszła na emeryturę.

Następny konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 Jarzębinka w Szamotułach wygrała pani Maria Echaust, która nadal pełni tę funkcję. Od 2000 roku regularnie przedszkole jest modernizowane. W 2008 r. dzięki operatywności pani dyrektor, pracowników przedszkola, rodziców pozyskano pomieszczenia, które dotychczas stanowiły pustostan. Przeprowadzono generalny remont pomieszczeń, w których od roku szkolnego 2008/2009 zaczął funkcjonować szósty oddział przedszkolny. Wymieniono przedszkolne meble, sukcesywnie dokupowane są zabawki, pomoce dydaktyczne. Co roku odnawiane są przyrządy w ogrodzie przedszkolnym.
W 2009 r. został wyremontowany cały dach budynku przedszkola. 19 i 20 września 2003 r. panie Barbara Fabrowska-Żołądź i Małgorzata Kąkol wykonały nowe malunki i napis wokół drzwi wejściowych do przedszkola. W kwietniu 2005 r. panie Małgorzata Kąkol i Edyta Biedna uruchomiły zajęcia popołudniowe „Rozwinąć skrzydła”, które cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Celami tego kółka artystycznego są: promowanie dzieci zdolnych, rozwijanie konkretnych umiejętności artystycznych, poznawanie nowych technik plastycznych, ich stosowanie do wyrażania swoich przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie, inscenizowanie opowiadań i bajek znanych dzieciom lub wymyślonych przez nie, rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem, czerpanie radości z podejmowanych działań twórczych, wyrabianie wrażliwości na wartości estetyczne, stwarzanie sytuacji do samodzielnych działań twórczych, kształtowanie kreatywnej postawy poprzez różnorodną aktywność artystyczną, wdrażanie do obowiązkowości (dbałość o gromadzenie materiałów). Cele te osiągane są następującymi metodami: swobodnej ekspresji twórczej – prace plastyczne na dowolny temat, zabawy w teatr, zabawy muzyczno – taneczno – ruchowe, zadaniowa – poznawanie nowych technik plastycznych, prostych układów tanecznych, zabaw z elementami dramy i pantomimy, aktywizujące- sprzyjające uczeniu się poprzez działanie i przeżywanie oparte na idei pedagogiki zabawy. Dziecko biorąc udział w zajęciach powinno: znać wybrane pojęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, ruchowe, wypowiadać się artystycznie posługując się różnorodnymi technikami, podejmować i aktywnie uczestniczyć w proponowanych zabawach, umieć bawić się przy muzyce – interpretować muzykę ruchem, wykonywać proste układy taneczne, cieszyć się z możliwości działania, a nie tylko z efektu, wykorzystywać swoją wyobraźnię
i umiejętności w różnorodnej aktywności, umieć doceniać pomysły innych, być samodzielnym w działaniu, umieć wyrażać emocje – nazywa i ujawnia swoje uczucia, umieć wchodzić w interakcje z innymi osobami – współdziała, współpracuje
i współtworzy. Kółko ma swoje logo i hymn.

We wrześniu 1961 r. do przedszkola uczęszczało 105 dzieci, ale już w listopadzie było ich 120. Liczba dzieci w naszym przedszkolu zawsze przekraczała 100, w niektórych latach dochodziła nawet do 180, obecnie jest ich 144.

Nasze przedszkolaki zawsze mogły uczestniczyć w najróżniejszych wycieczkach, konkursach, imprezach nie tylko przedszkolnych, ale także gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

W roku szkolnym 2005/2006 nasze przedszkole odwiedzili goście ze Szwecji i to dwukrotnie, m.in. uczestniczyli w Święcie Pyry, a w 2007r. gościliśmy studentki szwedzkie, które bawiły się z naszymi dziećmi. Panie Małgorzata Kąkol i Magdalena Kwiatkowska – nauczycielki Jarzębinki poznały pracę szwedzkich przedszkoli i szkoły podstawowej w mieście partnerskim Kinna, na terenie Szwecji.

Co roku najmłodsze pociechy uroczyście pasowane są na przedszkolaków.
W grudniu odwiedza nas Gwiazdor. Przybywał już do dzieci saniami, na koniu, Quadem, fiatem 126p, wozem strażackim, ekologicznym trójkołowym rowerem. Od wielu lat spotkania z gwiazdkowym gościem prowadzi pani Barbara Fabrowska-Żołądź. Od 2003 r., w czerwcu, dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola wspólnie bawią się na festynach organizowanych pod różnymi hasłami : ”Mama, tata i ja”, „ Z mamą i tatą do Europy”, „Ćwicz jak miś”, „Jarzębinka da się lubić”, „Grunt to rodzinka – tak mówi Jarzębinka”, „Sport to zdrowie – Jarzębinka Ci to powie!”, „Plaster, bandaż, apteczka, czyli medyczna wycieczka”, „Mam talent”, „Wyginam śmiało ciało, dla mnie to mało!”. Tutaj też mogliśmy podziwiać umiejętności pani Barbary Fabrowskiej-Żołądź. Co roku obchodzimy także Imieniny Jarzębinki. Już od początku istnienia Przedszkole nr 1 uczestniczyło w działaniach proekologicznych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Od kilku lat dzieci i rodzice wspierają działalność klubu „Gaja”.
W przedszkolu działania koordynują panie Elżbieta Dobak i Magdalena Kwiatkowska. ,, Gaja ” to niezależna organizacja społeczna zajmująca się ochroną środowiska
i prawami zwierząt w Polsce. Misją Klubu jest ochrona naszej planety oraz zachowanie środowiska naturalnego dla nas i przyszłych pokoleń. „Święto Drzewa” – to program, który bierze udział w kampanii Miliarda Drzew dla Planety prowadzonej przez ONZ.
Co roku 10 października wraz z przedszkolakami, często przy udziale leśników i rodziców, włączamy się do ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Teren ogrodu przedszkolnego został wzbogacony o kilka gatunków drzewek. Jednym z wielu działań inspirowanych przez Klub Gaja jest akcja zbierania makulatury pod hasłem „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”, do której z dużym zaangażowaniem przystąpiły wszystkie grupy przedszkolaków z ich rodzinami. W ubiegłym roku szkolnym udało nam się zebrać ponad 1,5 tony makulatury. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostały przekazane do Klubu Gaja na ratowanie koni. W grudniu 2012r. dzieci ze starszych grup wiekowych włączyły się w kolejną akcję Klubu Gaja pod intrygującym hasłem: „Ryby mają głos”, na rzecz humanitarnego traktowania karpia. Zajęcia edukacyjne miały zwrócić uwagę nie tylko dzieci, ale i dorosłych na fakt, że także ryby narażone są
na cierpienie, na które tak jak inne stworzenia nie zasługują. Dzieci wykonały prace plastyczne pod hasłami: „Ryby mają głos”, „Kupuj ryby z lodu”. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas inicjatywy nauczą nie tylko najmłodszych jak chronić środowisko i jak pomagać zwierzętom, ale także skłonią do refleksji nad jakością życia na Ziemi.

Przedszkolacy regularnie odwiedzają: Straż Pożarną, Przychodnię Zdrowia, Oczyszczalnię Ścieków, schronisko dla zwierząt w Sycynie, wiejskie gospodarstwa m.in. w Witoldzinie, Piaskowie, Rezerwat Wilków w Stobnicy, fermę strusi w Kiszewie, fabrykę bombek w Gnieźnie, ZOO, Palmiarnię, lotnisko Ławica, teatr animacji
w Poznaniu, kina w Szamotułach i Poznaniu. Oczywiście dzieci przede wszystkim poznają najciekawsze i najważniejsze miejsca naszego miasta oraz historię Szamotuł. Przedszkolacy spotykają się też z ciekawymi ludźmi: autorami książek dla dzieci m.in.
z panią Mirosławą Woźną, policjantami, strażakami, lekarzami, ogrodnikami.
Do „Jarzębinki” trafiają też artyści, m.in. aktorzy z ciekawymi przedstawieniami dla przedszkolaków, malarze, rzeźbiarze szamotulscy.

Dzieci nie tylko są odbiorcami sztuki, ale same tworzą i prezentują swoje umiejętności. Wielokrotnie mogły zaprezentować swoje umiejętności na Festiwalach Piosenki m.in. w 1991 r. na Festiwalu Piosenki o Śpiewającego Przyjaciela pierwsze miejsce zajęła Małgosia Kaczmarek, a w 1992 Szymon Mierzyński, duet Remigiusz Skorwider i Beata Kurowska oraz Agnieszka Okoń zajęli trzecie miejsce. Swoje umiejętności aktorskie nasze pociechy prezentowały w różnych inscenizacjach, nie tylko w przedszkolu ale także przed mieszkańcami Szamotuł i gminy, przez wiele lat uczestniczyły w „Festiwalu Przedszkolaków – Cztery Pory Roku” (2005-2009). Od 2004r. z powodzeniem uczestniczą w konkursie „Mała Sztuka Teatralna”. Dzieci z „Jarzębinki” uczestniczyły także w wielu zwodach sportowych. Ostatnio rozgrywały mecze piłki nożnej, a co roku brały udział w Spartakiadzie Przedszkolaków. „Jarzębinka” zawsze współuczestniczy w różnorodnych wydarzeniach lokalnych i krajowych. 1 maja 2004 r. z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dzieci z nauczycielkami brały udział w korowodzie „Jesteśmy Europejczykami”. Co roku jesteśmy uczestnikami Dni Szamotuł. Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na terenie Szamotuł: m.in. Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły, Szamotulskim Domem Kultury, Przedszkolami i Szkołami, Domem Dziecka, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Policją, Biblioteką Publiczną M i G Szamotuły, Szamotulskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową w Szamotułach.

Od 2002r. „Jarzębinka” organizuje zbiórki zabawek dla szpitala, współpracuje z Domem Seniora przy Domu Dziennego Pobytu ( życzenia świąteczne, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka), powitanie Wiosny z Seniorami; zbiórki żywności i artykułów przemysłowych dla schroniska p. Wandy Jerzyk w Sycynie (obecnie Przyborówko), zbiórki zabawek nowych dla dzieci ubogich – na paczki. Współpracujemy z Caritasem w Szamotułach przy Kolegiacie (Jasełka, pomoc przy balikach dla niepełnosprawnych, zbiórki pieniędzy na paczki dla dzieci niepełnosprawnych). Nasze przedszkolaki zbierają też nakrętki dla niepełnosprawnego Waldka – uczą się przez to tolerancji i empatii oraz działania na rzecz niepełnosprawnych.

Przedszkole zmienia swoje oblicze nie tylko wizualne, ale także podlega zmianom programowym. Zmieniają się potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców. Opieką otaczane są dzieci zarówno z dysfunkcjami jak i uzdolnione, dlatego kadra pedagogiczna stale zdobywa nowe kwalifikacje, doskonali swój warsztat pracy. „Jarzębinka” uczestniczy w różnych projektach i programach edukacyjnych m.in. Przyjaciele Zippiego – program ten promuje dobre samopoczucie dzieci z różnych środowisk i z różnymi umiejętnościami. Jest to program, który promuje zdrowie psychiczne i emocjonalne dzieci. Uczestniczymy w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – w realizacji tego programu wspierają nas rodzice, czytają dzieciom wybrane książki i wzbogacają naszą bibliotekę przedszkolną; Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Misia Harribo, Szkoła Pod Palmami, REBA – zbiórka baterii – kształcenie postaw proekologicznych, Góra Grosza.

Nasze przedszkole w swoich działaniach opiera się na różnych metodach pracy, m. in.: Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodzie Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Labana, Pedagogice Zabawy KLANZA, Kinezjologii wg Dennisona, Odimiennej Metodzie Nauki Czytania Ireny Majchrzak, Metodzie Czytania wg Glenna Domana; stosujemy elementy muzykoterapii, bajkoterapii, origami, arteterapii, metody Montessori. Dzięki kompetentnym pracownikom „Jarzębinki” dzieci, odchodząc z przedszkola są bardzo dobrze przygotowane do nauki w szkole. Oczywiście nie byłoby naszego przedszkola gdyby nie zaangażowanie rodziców,
a szczególnie Rady Rodziców.

Pomimo różnych dziejowych zawirowań w Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” w Szamotułach zawsze na pierwszym miejscu było i jest dobro dziecka, jego potrzeby i rozwój. Wierzymy, że i my, pedagodzy, również mamy wkład w odkrywaniu i rozwijaniu pasji, talentów, co w przyszłości zaowocuje trafnym wyborem zawodu, ponieważ…. „Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku.” (Johann Wolfgang Goethe)

 

Kierownik:

Urszula Olek-Krutka 1961-1973

Dyrektorzy:

 Helena Białasik-Kadzban 1973-1994

 Teresa Murek – Paupa 1994-1999

 Maria Echaust od 1999 r.

 

Nauczyciele:

Irena Tomczak (Pacholik)

Maria Urbańska

Zuzanna Kredens

p. Janicka

Janina Zaporowska

Zofia Sadłoń

Irena Nowak

Ewa Komisaruk

Maria Magdziarz

Janina Pawlaczyk (Frąckowiak)

Krystyna Bednarz

Irena Coda

Danuta Pawlak – Farulewska (Czechowska)

Maria Niedrych

Genowefa Gacka

Franciszka Jaworska

Jolanta Idziak (Stefaniak)

Genowefa Hahn

Aleksandra Przybył

Barbara Fabrowska – Żołądź

Jolanta Konieczna (Rakowska)

Alicja Gąsiorek

Małgorzata Kiełpińska

Janina Białasik

Zdzisław Kostrzyński

Małgorzata Kąkol

Piotr Paupa

Magdalena Kwiatkowska

Alina Mielcarek

Urszula Grzęda

Edyta Biedna

Magdalena Biedziak

Beata Gaca

Agnieszka Jakubowska

Lucyna Kayzderska

Elżbieta Dobak

Jagoda Żurawska

Grażyna Paczkowska

Maria Kierończyk

Teresa Liberska

Ewa Szymenderska

Katarzyna Kmiecik

 

Personel administracyjno – techniczny:

Władysława Andrzejewska

Teresa Wilk (Kubacka)

Władysława Murek

Leokadia Krawczyk

Wiesława Orlik

Cecylia Kosmowska

Katarzyna Antoszewska

Maria Skowrońska

Krystyna Owsianna

Krystyna Kukla

Helena Zakrzewska

Bolesława Zakrzewska

Kazimiera Kubiak

Danuta Zachciał

Ewa Bździel

Czesława Bednarska

Kazimiera Kalemba

Małgorzata Dekiert

Maria Magdziarek

Czesława Halamska

Maria Macioła

Anna Łukaszyk (Paupa)

Teresa Szczechowiak

Justyna Łukaszyk

p. Wendtlandt

p. Lisiak

Leon Gielniak

Władysław Kruszona

Czesław Paczkowski

Ryszard Grzegorzewski

Dariusz Rakowski

Bogdan Komorowski

Renata Turek

Agnieszka Skibicka

Katarzyna Gajzler

 

Szczegółowe aktualne informacje na temat pracy przedszkola można znaleźć na stronie internetowej przedszkola www.jarzebinka.info.

Źródłem informacji były kroniki przedszkola, za wszelkie nieścisłości przepraszamy.