21 maja 2019

Wiewiórki

 

GRUDZIEŃ U WIEWIÓREK

  1. Czekamy na Mikołaja
  2. Nadchodzi zima
  3. Święta tuż tuż

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 

Ad. 1

– zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na swoje miejsce po skończonej zabawie

– doskonalenie sprawności manualnych

– umiejętność odpowiedniego natężenia siły wydechu

– zwrócenie uwagi na właściwe dozowanie mydła oraz papierowych ręczników

– wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania nauczyciela

– doskonalenie umiejętności opisywania postaci oraz porównywania

– wdrażanie do zgodnej zabawy

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

– zwrócenie uwagi na spuszczanie wody w toalecie po załatwieniu potrzeb fizjologicznych

– sprawianie radości innym, zachęcenie do estetycznego wykonania pracy

– kształcenie umiejętności wyrażania emocji tj. radość, złość, gniew

– zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę

– zachęcanie do sprzątania po skończonej zabawie

– kształtowanie koordynacji ruchowej, siły, zręczności, estetyki ruchu

– dokładne łączenie kropek bez odrywania ręki od kartki

– wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych oraz tekstu czytanego przez nauczyciela

– rozwijanie logicznego myślenia podczas wypowiadania się na temat obrazków

– utrwalenie  pojęć: portret i autoportret

– zwrócenie uwagi na przestrzeganie wspólnie przyjętych zasad i norm

– wyszukiwanie znaków oznaczających przejście dla pieszych

– kształcenie umiejętności rozpoznawania koleżanek i kolegów

– kształcenie wyobraźni przestrzennej, inwencji twórczej dziecka, pomysłowości

– zwrócenie uwagi na odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie

– zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki

– rozwijanie percepcji słuchowej

–  zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki, utrwalenie wiadomości o Mikołaju

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na rodzaj i przeliczania

– zachęcanie do wspólnego przebywania z rówieśnikami

– zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe podczas obdarowywania innych

– doskonalenie umiejętności formowania rzeźby pełnej i płaskorzeźby

– rozróżniania natężenia dźwięków

– odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce

– doskonalenie umiejętności łączenia poszczególnych elementów w logiczną całość

– zachęcenie dzieci do wypowiadania się na określony temat

– zapoznanie z budową karmnika

– wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zimy

– rozwijanie sprawności ruchowych

– zachęcenie do opiekowania się ptakami w czasie zimy

– poznanie historii  małego chłopca o imieniu Mikołaj, który stał się Świętym Mikołajem

– ćwiczenie  szybkiej reakcji na sygnał słowny

– zachęcenie dzieci do dokarmiania ptaków podczas zimy

– zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę

– wdrażanie do uważnego słuchania tego, co mówią inni

– utrwalenie wierszy i piosenek

– prezentowanie umiejętności wokalnych podczas śpiewania piosenki

– doskonalenie umiejętności komunikowania się, współpracy w grupie

– używanie form grzecznościowych

– utrwalenie wiadomości dotyczących zwyczajów Mikołajkowych

-zachęcenie do obdarowywania innych wykonanymi przez siebie prezentami

 

Ad. 2

– określanie charakterystycznych cech zimowego krajobrazu

– kształcenie inwencji twórczej dziecka pomysłowości

– ćwiczenie pamięci, logicznego myślenia, koncentracji uwagi

– wdrażanie do uważnego słuchania recytacji nauczyciel

– kształcenie umiejętności panowania nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze

– zachęcanie do obserwowania ptaków

– wdrażanie do przestrzegania zasad higieny oraz  spożywania surówek

– kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała

– ćwiczenie spostrzegawczości

– wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy

– zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki

– próba określenia i nazywania emocji tj. radość, złość, smutek i zdziwienie

– ocena postępowania głównych bohaterów

– wprowadzenie dzieci w świat baśni i fantazji

– zapoznanie dzieci z nową techniką malowania świecą

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

– kształcenie szybkiej orientacji na sygnał wzrokowy

– wdrażanie do dokładnego kolorowania postaci

– ćwiczenie mięśni paliczkowych

– doskonalenie umiejętności kreślenia linii falistych poprzez łączenie kropek

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni słuchowej

– kształtowanie umiejętności liczenia, przeliczanie śnieżnych kul, porównywanie wielkości śniegowych kul, używanie określeń „duża, mniejsza, najmniejsza

– kształtowanie ekspresji twórczej, wytrwałości w dążeniu do celu

– doskonalenie umiejętności rzutu prawą i lewą ręką

– zwrócenie uwagi na zgodną , wspólną zabawę

– dostosowanie ruchów do treści słownej

– doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami

– rozwijanie wyobraźni, gromadzenie doświadczeń plastycznych

– wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole

– rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość

– doskonalenie orientacji w przestrzeni

– rozwijanie umiejętności językowych

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

– zachęcanie do poszanowania zabawek

– zachęcenie do recytacji indywidualnej

– znajomość zimowej garderoby

– kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

– wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi nauczyciela

– kształcenie umiejętności słuchania oraz odtwarzania krótkich fragmentów rytmicznych, słownych i melodycznych

– uwrażliwienie dzieci na dźwięki o różnym natężeniu

– kształtowania operacji myślowych

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania  ubioru zimowego po charakterystycznych cechach i etapach ubierania się

 

Ad. 3

– kształcenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów, które kojarzą się ze świętami BN

– zwrócenie uwagi na strzepywanie rąk nad umywalką

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami

– rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy

– pogłębienie więzi emocjonalnej z kolegą, wyrabianie u dzieci umiejętności odprężenia

– rozwijanie percepcji słuchowej

– wdrażanie do zachowania porządku i czystości w miejscu pracy i zabaw

– wdrażanie do zgodnej wspólnej zabawy

– kształcenie umiejętności przedstawiania za pomocą ruchu określonych czynności

– ustalanie kolejności zdarzeń oraz przewidywania następstw

– zachęcanie do ekologicznych działań, wdrażanie do ochrony środowiska – rozumienie zjawiska usychania drzew

– zachęcanie do obserwacji zimowego krajobrazu

– kształcenie inwencji twórczej

– ćwiczenia usprawniające narządy mowy

– dbanie o ład i porządek w miejscu zabaw

– zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe

– zachęcanie do przygotowania pomocy do zajęć

– wzmocnienie koordynacji ręka-oko, aktywizowanie umiejętności symetrycznej pracy rąk

– zapoznanie dzieci z pojęciami: „kolęda” i „pastorałka”

– przybliżenie tradycji związanych ze Świętami BN

– kształcenie inwencji twórczej dziecka, pomysłowości podczas tworzenia kartek dla innych

– kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 6 i więcej

– utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni

– kształcenie inwencji twórczej dziecka

– zwrócenie uwagi na zachowanie czystości w miejscu pracy

– rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

– utrwalenie kierunków: w prawo, w lewo

– uwrażliwianie na potrzeby innych

– zapoznanie z symbolami świąt BN, utrwalenie znajomości tradycji bożonarodzeniowych

– wprowadzanie w radosną atmosferę świąt BN

– czerpanie radości ze wspólnego bycia razem

– kształcenie umiejętności odzwierciedlania w zabawie uprzednio poznanej rzeczywistości, utrwalenie nazw potraw wigilijnych

 

NASZE PLANY

06.12.2019. – Klub Małego Muzyka „Święta z Gwiazdami”

06.12.2019. – Mikołajki

12.11. – 13.12.2019. – Akcja Charytatywna „Paczka dla bohatera. Walczyli dla nas – zawalczmy dla nich!”

25.11. – 31.12.2019 – Akcja Charytatywna „Góra Grosza” – XX edycja

16.12.2019. – KinoPrzedszkole  „O czym warto pamiętać w święta”.

17.12.2019. godz. 17.00 – Jasełka dla Rodziców w przedszkolu

19.12.2019. – Gwiazdor w przedszkolu, od godziny 10:00

20.12.2019. – Jasełka dla przedszkolnej społeczności