21 maja 2019

Wiewiórki

 

STYCZEŃ U WIEWIÓREK

  1. Witamy Nowy Rok
  2. Dbamy o ptaki i zwierzęta
  3. Święto Babci i Dziadka

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

 

Ad. 1

-zapoznanie dzieci z nazwami dni tygodnia, próby zapamiętywania ich kolejności

-zapewnienie radości z opanowania treści wiersza

-zapoznanie z zasadami nowej zabawy  „Impuls”

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy

-zapoznanie z nazwami poszczególnych miesięcy w roku, określanie ich cech oraz miesiąca urodzenia dziecka

-dostrzeganie zmian w poszczególnych porach roku

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

-rozwijanie wyobraźni twórcze

-zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej

-utrwalenie charakterystycznych cech pór roku

-ćwiczenia w zapamiętywaniu

-rozwijanie umiejętności dostrzegania rytmu w danym układzie

– określanie cech zimowej pogody

Ad. 2

– zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym

-wdrażanie do odpowiedzialności za wykonanie zadania

-wzbogacanie wiedzy nt. ptaków

-kształcenie umiejętności językowych

-dbanie o ptaki zimą

-rozwijanie sprawności ogólnej i ćwiczenia korekcyjne stóp

-poszerzanie wiedzy o ptakach

-utrwalenie wiadomości dotyczących ptaków

-kształcenie zdolności manualnych

-zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się czasie zabawy

– rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych ptaków i pokarmów dla ptaków,

-kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec ptaków

– zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami karmników dla ptaków oraz jego budową i przeznaczeniem

– rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych

-zachęcenie do niesienia pomocy ptakom w zimie

Ad. 3

zachęcenie dzieci do wypowiadania się na temat przyniesionych zdjęć

-wdrażanie do estetycznego wykonania pracy

– zwrócenie uwagi na dokładne mycie przestrzeni między palcami

-kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie                        

-kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-zachęcanie do poszanowania członków rodziny

-kształtowanie prawidłowej postawy ciała i rozwijanie sprawności ruchowej

– doskonalenie umiejętności ustawiania się w zwartej grupie, szybkiej reakcji na sygnał

– ćwiczenie spostrzegawczości

– kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

– kultywowanie tradycji rodzinnych – wspólnego spożywania posiłków

– zwrócenie uwagi na zgodną wspólną zabawę

– utrwalenie nazw i wyglądu poszczególnych członków rodziny

– zachęcenie do wypowiadania się o swojej babci i dziadku

– rola dziadków w życiu rodziny

– utrwalenie pojęć: portret i autoportret,

 

NASZE PLANY

  • 07-10.01.2020r. – Uczestnictwo naszego przedszkola w akcji charytatywnej WOŚP „Wiatr w żagle” 
  • 16.01.2020r. (czwartek) – KinoPrzedszkole – „U Babci jest słodko, świat pachnie szarlotką”
  • 17.01.2020r. (piątek) – Spotkanie z Klubem Małego Muzyka – Instrument w ramie zaklęty
  • 19.01.2020r. (niedziela) – Jasełka wystawiane w Kościele podczas mszy św. o godzinie 12:15
  • 21.01.2020r. (wtorek) – Wycieczka –zwiedzimy Amicę we Wronkach
  • 23.01.2020r. (czwartek) – Dzień Babci i Dziadka