21 maja 2019

Wiewiórki

 

ZDALNY KWIECIEŃ U WIEWIÓREK

 1. Wielkanoc
 2. Książka moim przyjacielem
 3. Ziemię mamy tylko jedną
 4. Polska moja Ojczyzna

Założenia dydaktyczno – wychowawcze

Ad 1.

 • zwrócenie uwagi na kierunek kreślenia linii od lewej do prawej
 • kształtowanie umiejętności wyodrębniania przedmiotów charakterystycznych dla świąt wielkanocnych, składania życzeń najbliższym
 • wzmacnianie mięśni ramion i tułowia
 • utrwalenie nazw i wyglądu przedmiotów związanych ze świętami  Wielkanocnymi, wdrażanie do estetycznego wykonania prac
 • zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki oraz płynność ruchów ręki podczas rysowania
 • zapoznanie z wielkanocnymi zadaniami                                           
 • uświadomienie dzieciom, iż stworzenie miłej i ciepłej atmosfery podczas świąt nadaje im szczególnego znaczenia oraz buduje i zacieśnia więzy rodzinne                                        
 • dzielenia się swoimi spostrzeżeniami ze wspólnie wykonanego ciasta, przypomnienie niezbędnych składników                                                    
 • zaspokajanie potrzeb ekspresji twórczej i odtwórczej
 • posługiwanie się pojęciami: o jeden więcej, o jeden mniej
 • wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci.
 • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, odpowiedzialności za efekt końcowy
 • doskonalenie umiejętności dobierania obrazków w pary, których nazwy rymują się
 • kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania zbóż
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki
 • zmniejszanie nadwrażliwości dotykowej ciała, redukowanie napięcia mięśniowego
 • wdrażanie do właściwego zachowania się podczas wykonywania pisanek /zdobienia jajek woskiem/

Ad 2.

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • wyrażania swojej wdzięczności; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego
 • kształcenie umiejętności tworzenie dłuższych wypowiedzi procesów uogólniania i abstrahowania
 • zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabawy
 • zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami książek /przyrodnicze, historyczne, fantastyczne, biografie/ autobiografie, pamiętniki, dzienniki, poradniki, naukowe, przygodowe, bajki
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdań i dzielenia ich na słowa
 • doskonalenie umiejętności cięcia nożycami, składania papieru oraz naklejania gotowych elementów
 • utrwalenie nazw i wyglądu figur geometrycznych
 • wdrażanie do poszanowania książek i dbania o drzewa
 • wzbogacenie czynnego słownika dziecka
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, posługiwanie się pojęciami: wysoko – nisko oraz liczeb. porządkowymi w zakresie 6
 • kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości, utrwalenie obrazu graficznego swojego imienia
 • zachęcenie do wypowiadania się na temat swoich ulubionych bajek za pomocą rysunku
 • wdrażanie do odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie
 • zachęcenie rodziców do czytania dzieciom utworów literackich, budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem
 • zwiększenie pojemności płuc
 • rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych obrazkach

Ad 3.

 • zachęcenie do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
 • wdrażanie do porządkowania po zabawie           
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6
 • zwrócenie uwagi na dokładne łączenie kropek, kreślenie linii od lewej do prawej strony
 • ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka – pożary lasów, zatrucie wody i powietrza, zaśmiecanie
 • kształcenie umiejętności odzwierciedlania krótkich fragmentów rytmicznych
 • zapoznanie z etapami krążenia wody w przyrodzie,
 • utrwalenie wiadomości dotyczących właściwości wody i jej roli w przyrodzie  -zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną oraz pojęciem „abstrakcja – malarstwo abstrakcyjne”
 • uświadomienie dzieciom jak skomplikowane jest dostarczenie wody do domów, co jest źródłem wody oraz co dzieje się z wodą zanim trafi do kranu
 • aktywizowanie wyobraźni ruchowej
 • używanie zwrotów grzecznościowych, liczenie się ze zdaniem innych
 • zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki
 • zwiększenie pojemności płuc
 • zapoznanie dzieci z tekstem słownym i melodią piosenki, utrwalenie wiadomości dotyczących segregacji śmieci /kolorów pojemników
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów  różnolicznych,
 • rozszerzenie zakresu liczenia i ustalenie liczby policzonych elementów
 • wyrabianie u dzieci umiejętności odprężenia
 • zwrócenie uwagi na zapełnienie całej płaszczyzny kartki                                                                                
 • kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • doskonalenie umiejętności precyzyjnego wycinania 
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych
 • kształcenie umiejętności manualnych
 • wdrażanie odkładanie zabawek na wyznaczone  miejsce
 • zwrócenie uwagi na to, iż czyste powietrze tak jak woda jest niezbędne do życia człowieka
 • poszerzenie wiadomości na temat przydatności wody i  jej zastosowania w życiu codziennym

Ad 4.

 • doskonalenie umiejętności cięcia nożycami oraz łączenia za pomocą kleju różnorodnych materiałów tj. papier i drewno
 • wdrażanie do systematycznych zabiegów higienicznych i kulturalnego spożywania posiłków
 • zapoznanie dzieci ze słowem Ojczyzna oraz barwy ojczyste, kształtowanie postaw patriotycznych
 • zwrócenie uwagi na właściwy kierunek kreślenia linii oraz prawidłowe trzymanie kredki
 • kształcenie umiejętności tworzenia zdań
 • ćwiczenie spostrzegawczości, uwagi, pamięci
 • rozwijanie zainteresowań symbolami narodowymi             
 • rozwijanie sprawności manualnej, usprawnienie motoryki małej, koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • poznanie wyglądu flag należących do państw sąsiadujących z Polską tj. Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy
 • ćwiczenie koordynacji ręka – oko,  ćwiczenie mięśni paliczkowych podczas darcia papieru
 • kształcenie umiejętności wstrzymania wdechu i podparcia oddechowego
 • wyjaśnienie znaczenia słowa „sąsiad”
 • utrwalenie nazw krajów sąsiadujących z Polską
 • utrwalenie wyglądu flag, właściwej kolorystyki, zachęcenie do witania się w różnych językach
 • kształcenie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej
 • utrwalenie nazw dawnych i obecnej stolicy Polski
 • rozwijanie własnych zainteresowań
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7
 • ćwiczenie spostrzegawczości
 • wdrażanie do poszanowania symboli narodowych, budzenie uczucia miłości  i przywiązania do własnej ojczyzny
 • kształcenie umiejętności układania zdań i dzielenia ich na słowa

NASZE PLANY