21 maja 2019

Wiewiórki

WIEWIÓRKI

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na miesiąc styczeń

 1. Czy można cofnąć czas?
 2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

Zamierzenia

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie mowy, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8, poznawanie sposobu odżywiania się ptaków,
 • doskonalenie dykcji i artykulacji,
 • rozwijanie mowy, poznawanie zawodu leśniczego,
 • rozwijanie ciekawości badawczej, rozwijanie postawy proekologicznej,
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych.

NASZE PLANY