21 maja 2019

Wiewiórki

 

Tematy kompleksowe:

1.Jesień w sadzie

2.Jesień w ogrodzie

3.O sobie samym

4.Moje zmysły

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

-rozwijanie mowy(odpowiada na pytania dotyczące utworu)

-rozwijanie sprawności manualnej

-kształtowanie poczucia rytmu

-rozwijanie umiejętności liczenia

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie mowy (wymienia nazwy wybranych warzyw)

-porównywanie długości (stosuje słowa długi ,krótki, dłuższy od, krótszy od)

-rozwijanie orientacji przestrzennej (wymienia do czego służą uszy, oczy, nos i buzia)

-umuzykalnianie dzieci

-rozwijanie zmysłu dotyku

-utrwalanie nazw kolorów