8 kwietnia 2019

Ramówka

Ramówka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI TRZYLETNICH

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje.

 

8:00 – 13:00   Realizacja podstawy programowej;

8:00 – 8:30
Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, prace porządkowo – gospodarcze;

8:30 – 8:45

Zabawa ruchowo – rytmiczna z określonym elementem ruchu

8:45 – 9:00
Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, powitanka z dziećmi;

9:00 – 9:45
Śniadanie, czynności porządkowo – higieniczne po śniadaniu;

9:45 – 11:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:30-12:40
Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu;

Obiad;

12:40 – 14:00
Przygotowanie do leżakowania. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

14:00 – 14:30
Czynności samoobsługowe,  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku;
Podwieczorek;

14:30 – 15:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci;

15:00 – 17:00

Przejście do Sali zbiorczej.  Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci;

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI CZTEROLETNICH

6:30 – 8:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje.

8:00 – 13:00   Realizacja podstawy programowej;

8:00 – 8:30
Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, prace porządkowo – gospodarcze;

8:30 – 8:45

Zabawa ruchowo – rytmiczna z określonym elementem ruchu

8:45 – 9:00
Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, powitanka z dziećmi;

9:00 – 9:45
Śniadanie, czynności porządkowo – higieniczne po śniadaniu;

9:30 – 11:30
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11:30-12:40
Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu;

Obiad;

12:40 – 13:00
Relaksacja, odpoczynek, popołudnie z książką – czytanie bajek, wierszy, słuchowiska dziecięce;

13:00 – 14:00

Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe; zajęcia dodatkowe; Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu, ćwiczenia paluszkowe, ortofoniczne.

14:00 – 14:30
Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku;
Podwieczorek;

14:30 – 15:00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;

15:00 – 17:00

Przejście do sali zbiorczej.  Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

Rozchodzenie się dzieci;

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI  5-6-LETNICH

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, w tym: czytanie, liczenie, gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćw. ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze.

 

8.00-13.00  REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00-8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi.

8.30-9.00

Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

Religia – dzieci 6-letnie (na wniosek rodziców).

9.30-11.30

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane, prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się nim. Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

11.30-12.30

Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30- 13.00

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci. Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań w sali, zabawy w teatr. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych przez nauczycielkę. Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

14.00-14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćw. indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, ćw. grafomotoryczne,  czytanie fragmentów książek, prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.