21 maja 2019

Wilczki

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

 

WITAMY W GRUPIE „WILCZKI”
Po wakacjach, pełni nowej energii z uśmiechem wkroczyliśmy w nowy rok szkolny,
Nasza grupa liczy 25 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 15 chłopców.
Powitaliśmy nowych kolegów – Filipka i Oliwiera. Chłopcy już nawiązują nowe przyjaźnie i chętnie włączają się do wspólnych zabaw.
Podczas codziennych zajęć dzieci w sposób naturalny poznają otaczający świat na różne sposoby.
Przed nami kolejny rok, nowe przygody i aktywności.

Tematy kompleksowe na styczeń

 1. Z panią Zimą jest wesoło.
 2. Zabawy z bałwankiem i śnieżynką.
 3. Niespodzianka dla babci i dziadka.
 4. Zimowe eksperymenty.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych.
 • Kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i uczuć własnych  i innych ludzi.
 • Wdrażanie do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej.
 • Kształtowanie umiejętności matematycznych – liczenie w zakresie swoich możliwości, porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się pojęciem „tyle samo”.
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec rówieśników i dorosłych w różnych sytuacjach.
 • Rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej.
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 • Rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności wokalnych i tanecznych.
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.
 • Prowadzenie obserwacji zimowej przyrody i zjawisk pogodowych, eksperymentowanie – poznanie właściwości śniegu i lodu.
NASZE PLANY
 • Witamy Nowy Rok.
 • Światowy Dzień Śniegu – 15 stycznia
 • Przygotowujemy niespodziankę dla babci i dziadka – informacja będzie podana na grupie Messenger.

Piosenki: