21 maja 2019

Wilczki

PLAN PRACY ZDALNEJ NA MIESIĄC MAJ 2020 r.

Współpraca zdalna z Rodzicami

  1. W wiejskiej zagrodzie
  2. Kiedy będę duży…
  3. Dla ukochanej Mamy
  4. Moja Rodzina

Ad 1

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące na gospodarstwie,

– rozpoznaje zwierzęta na podstawie wydawanych przez nie dźwięków,

– poznaje produkty odzwierzęce,

– łączy różne materiały tworząc spójną kompozycję

– rozpoznaje zwierzęta na podstawie wydawanych przez nie dźwięków,

– rozwija zasoby czynnego i biernego słownictwa,

– usprawnia narządy artykulacyjne w czasie ćwiczeń naśladowczych,

– czerpie radość z zabawy

– poznaje produkty odzwierzęce,

– zauważa podobieństwa i różnice dotyczące zwierząt hodowlanych,

– grupuje zwierzęta ze względu na ich charakterystyczną cechę,

– wzbogaca słownik o nazwy zwierząt i ich młodych;

– łączy młode osobniki z dorosłymi

– słucha piosenki,

– rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne,

– rozwiązuje zagadki słowne,

– zna cechy charakterystyczne wybranych zwierząt z wiejskiego gospodarstwa;

– uczestniczy w zabawie ruchowej

Ad 2.

rozpoznaje i nazywa zawody,

– uważnie słucha czytanego i tekstu,

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– zna numer alarmowy

– doskonali pamięć wzrokową

– uważnie słucha

– rozwiązuje zagadkę,

– wypowiada się na temat ilustracji,

– rozwija wyobraźnię techniczną,

– rozumie pojęcie wysoki – niski

– aktywnie uczestniczy  w zabawie ruchowej

– wykonuje pojazd strażacki

– słucha piosenki,

– rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne

– uważnie słucha bajki

Ad 3.

– odpowiada na pytania

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej;

– doskonali umiejętność wypowiadania się

– śpiewa piosenkę

– doskonali sprawność narządów artykulacyjnych,

– tworzy pracę plastyczną

– recytuje wiersz;

– doskonali umiejętność wypowiadania się;

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej;

– rozpoznaje i nazywa kolory;

– wypowiada się na określony temat,

– odpowiada na pytania

– wykonuje prezent dla mamy

Ad 4.

– doskonali umiejętność wypowiadania się,

-wzbogaca słownictwo,

– klasyfikuje przedmioty według określonego kryterium,

– doskonali orientację przestrzenną

– uważnie słucha i odpowiada na pytania,

– opowiada o ulubionych formach spędzania czasu z rodziną

– doskonali poczucie rytmu

– doskonali sprawność wzrokową, określając, co się zmieniło, czego brakuje

– uważnie słucha,

– odpowiada na pytania,

– doskonali umiejętność wypowiadania się

– doskonali sprawność manualną,

– doskonali sprawność narządów mowy

– doskonali umiejętność liczenia,

– zna i stosuje pojęcia: mniej, więcej,

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej