21 maja 2019

Wilczki

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ – ADAPTACJA

  1. Kiedy zimno jest na dworze
  2. Hop, hop na śniegu
  3. Moja babcia i mój dziadek

– rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych i naśladowczych

– doskonalenie czynności samoobsługowych

– rozwijanie sprawności manualnej

– doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami

– kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwiania na jej piękno

– kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnej zabawy

– współdziałanie z dziećmi w zabawie

– przyjmowanie i respektowanie zasad

– rozwijanie mowy i myślenia

– kształtowanie myślenia matematycznego

– doskonalenie spostrzegawczości

– wdrażanie do obserwacji przyrody

– rozwijanie poczucia rytmu

– rozwijanie umiejętności dbania o porządek

– utrwalanie znajomości kolorów

– rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

– rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu

– kształtowanie szacunku dla najbliższych

– uświadamianie istniejącej więzi między wnukami a dziadkami

– rozwijanie pamięci przez naukę wierszy i piosenek

 

NASZE PLANY

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA ODBĘDZIE SIĘ 21.01.2020r. o GODZ.10.00 W NASZYM PRZEDSZKOLU

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA W GRUPIE MISIE ODBĘDZIE SIĘ 22.01.2020r. o GODZ.10.00 W NASZYM PRZEDSZKOLU