21 maja 2019

Wilczki

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na  styczeń

 1. Już zima
 2. Święto Babci i Dziadka

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Już zima:
 2. – rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza „Biała zima”                z pamięci z odpowiednia intonacją, gestem.

  – kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych, zachęcanie do porównywania liczebności zbiorów poprzez szacowanie „na oko” i przeliczanie, doskonalenie umiejętności wychwytania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich poprzez układanie rytmów.

  – wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i stosowanie nowej techniki plastycznej wykorzystując farby rosnące; rozwijanie sprawności manualnych i wyobraźni.

  1. Święto Babci i Dziadka:

  – nabywanie poczucia przynależności do rodziny, nabywanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny; wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym, kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.

  – kształtowanie wyobraźni poprzez naśladowanie różnych czynności i wyrabianie sprawnej reakcji na polecenie nauczyciela.

  – nauka wiersza „Kocham babcię i dziadka” oraz piosenki „Babciu, droga babciu/dziadku, drogi dziadku…”; rozwijanie wrażliwości przez oddawanie nastroju panującego w muzyce, kształtowanie wyrażania uczuć i emocji, doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

  – rozwijanie umiejętności sprawiania bliskim radości poprzez własnoręczne wykonanie prezentów  dla Babć i Dziadków;  przygotowanie niespodzianki dla Dziadków.

  – uwrażliwienie dzieci na potrzeby starszych osób, dostrzeganie ich w najbliższym otoczeniu, zwracanie uwagi na właściwe odnoszenie się do nich, okazywanie szacunku, zachęcanie do pomocy poprzez omawianie i odgrywanie różnych scenek przedstawiających właściwe i niewłaściwe zachowania dzieci w stosunku do babci lub dziadka.

  – nabywanie umiejętności klasyfikowania według wielkości, koloru; utrwalenie pojęcia para; sprawne ustawianie się w kole wiązanym i niewiązanym.

NASZE PLANY

– obserwacja charakterystycznych cech zimowej pory roku

– spędzanie czasu na świeżym powietrzu podczas zabaw na placu przedszkolnym i spacerów po okolicy.

– przygotowanie upominków dla kochanych Dziadków

– przygotowanie śpiewanej niespodzianki dla Dziadków

 

Piosenki:

„Biała zima”     

Zima, zima biała,

śnieżne gwiazdki rozsypała.

Zimno, biało i puszyście,

białe domy, białe liście.

Zima, zima jest wesoła

i na śnieżki dzieci woła.

Ubielone w parku drzewa,

białą drogą biegnie Ewa.

„Kocham babcię i dziadka”

Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach

przekazują wciąż wytrwale,

swym kochanym wnukom, wnuczkom

rad życiowych cała gamę.

 

Kiedy smutek mnie ogarnia

i wszystkiego mam już dosyć.

Dziadek mocno mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

 

Gdy pomyślę o łakociach,

babcia zaraz coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

najwspanialsze są na świecie.

 

Kocham mocno babcię, dziadka –

to nie żarty  moi mili.

Dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

 

Babciu droga babciu, dziadku drogi dziadku…”

 

Babciu droga babciu powiedz mi,

czy potrafisz zrobić, to co my.

My tupiemy: tup, tup, tup

teraz babciu, Ty to zrób. (bis)

 

Dziadku, drogi dziadku powiedz mi,

czy potrafisz zrobić, to co my.

My klaszczemy : raz, dwa, trzy,

teraz dziadku, zrób to Ty. (bis)

 

Babciu, droga babciu powiedz mi,

czy potrafisz zrobić, to co my.