21 maja 2019

Wilczki

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na maj

 1. Polska – moja Ojczyzna.
 2. Tu mieszkam.
 3. Mieszkańcy łąki.
 4. Mama i tata.
 5. Dzień Dziecka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

  1. Polska – moja Ojczyzna:

  – zapoznanie z piosenką, budzenie uczuć patriotycznych, kształtowanie tożsamości narodowej.

  – kształcenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku; rozwijanie myślenia matematycznego.

  – zapoznanie z symbolami narodowymi, budzenie do nich szacunku; wdrażanie do starannego wykonania zadania.

  1. Tu mieszkam:

  – rozwijanie spostrzegawczości; kształcenie umiejętności wypowiadania się na poddany temat; nazywane pomieszczeń w domu lub mieszkaniu, określenie ich funkcji.

  – kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

  -nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką; zachęcanie do wspólnej zabawy.

  – rozwijanie myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-5 oraz pojęciami mniej, więcej, tyle samo.

  – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej; kształtowanie pojęć architekt, budowniczy.

  1. Mieszkańcy łąki:

  – zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi na łące, wdrażanie do uważnego słuchania; doskonalenie umiejętności wypowiadania się.

  – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne kształtujące tułów.

  – zapoznanie z piosenką do nauki „Pszczółki”; kształcenie predyspozycji muzycznych.

  – wzbogacanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do stosowania nietypowych przyborów; rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych.

  – od kwiatka do miodu – spotkanie z miłośnikiem pszczół

  1. Mama i tata:

  – zapoznanie z wierszem  i piosenką do nauki na pamięć; rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza z pamięci z odpowiednią intonacją i gestem, rozwijanie wrażliwości przez oddawanie nastroju panującego w muzyce, kształtowanie wyrażania uczuć i emocji, doskonalenie umiejętności zapamiętywania

  — podawanie informacji na temat swojej rodziny (podanie inf. jaki zawód wykonuje mama, tata, czym się zajmują, określenie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny),rozumienie podziału obowiązków domowych oraz pomagania rodzicom

  – moja mama to, mój tata to – rozmowa z dziećmi o rodzicach, uświadomienie znaczenia roli rodziców w  ich życiu

  -opisywanie wyglądu mamy, dostrzeganie  charakterystycznych cech (wygląd, charakter, co lubi, jak spędza wolny czas itp.); rozwijanie mowy.

  – zachęcanie do sprawienia radości bliskim poprzez wykonania upominków; zwrócenie uwagi na estetykę wykonania prac oraz nauka formowania życzeń (ćwiczenia słownikowe).

  – rozwijanie płynności ruchów ręki podczas rysowania postaci ludzkiej, zwrócenie uwagi na szczegóły (elementy twarzy, postaci, ubioru „Moja mama”).

  1. Dzień Dziecka:

  – wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi; rozumienia, że wszystkie dzieci mają takie same prawa; szanowanie odmienności i odnoszenia się do nich z szacunkiem i życzliwością.

  – zabawy i ćwiczenia gimnastyczne w parach  kształtujące zwinność; integracja grupy.

NASZE PLANY

– spacery połączone z obserwacja okolicy i przyrody.

– zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego oraz zabawek przedszkolnych; doskonalenie umiejętności współdziałania podczas wspólnej zabawy: przyjmowania reguł innych, dzielenia się zabawkami oraz zachowania zasad bezpieczeństwa.

– przybliżenie dzieciom wiadomości o pszczołach podczas spotkania z pszczelarzem (degustacja miodów i innych produktów pszczelich, poznanie sprzętu potrzebnego pszczelarzowi w pracy oraz możliwość zobaczenia prawdziwych pszczół).

– obchody dnia mamy i taty- przygotowanie upominków oraz artystycznej niespodzianki.

 

Piosenki: