21 maja 2019

Wilczki

PLAN PRACY ZDALNEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020 r.

Współpraca zdalna z Rodzicami

 1. Wielkanoc
 2. Pogoda w kratkę
 3. Co lubią książki?
 4. Kocham Cię, Polsko

Ad 1

 • dostrzega i rozróżnia wielkości: mały, średni, duży
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi
 • tworzy pracę plastyczną
 • zna podstawowe symbole związane z Wielkanocą
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • zaśpiewa piosenkę
 • recytuje wiersz
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • eksperymentuje, porównuje zabarwienie jajek
 • rozwiązuje zagadki

Ad 2.

 • tworzy pracę plastyczną
 • wypowiada się na podany temat
 • słucha i rozpoznaje odgłosy zjawisk atmosferycznych
 • próbuje nazwać odgłosy deszczu
 • wie, jak należy dbać o zdrowie w czasie różnych warunków pogodowych – dostosowuje ubiór
 • zaśpiewa piosenkę
 • utrwala prawidłowy tor oddechowy
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
 • obserwuje zachowanie wody podczas prostych doświadczeń.
 • buduje wieżę wg instrukcji
 • przelicza w dostępnym zakresie i ustala liczbę klocków
 • odpowiada na pytania związane z treścią wiersza
 • wie, kiedy powstaje tęcza i z jakich składa się barw
 • wskazuje i nazywa kolory tęczy w odpowiedniej kolejności

Ad 3.

 • uważnie słucha czytanego wiersza
 • ocenia postawę bohaterów
 • wie, że należy szanować książki
 • wykonuje zakładkę do książki,
 • dba o porządek w swoim otoczeniu
 • wie, jak powstaje książka
 • posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • uważnie słucha poleceń
 • uważnie słucha czytanego wiersza
 • wie, gdzie można wypożyczyć książkę
 • zna pojęcia: biblioteka, czytelnia dla dorosłych, czytelnia dla dzieci, karta biblioteczna, katalog
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach
 • doskonali poczucie rytmu i umiejętności wokalne
 • czerpie radość z zabawy
 • z zaangażowaniem słucha czytanej książki
 • rozwija zainteresowanie książką
 • doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

Ad 4.

 • wypowiada się nt. swojego miejsca zamieszkania
 • zna nazwę swojego miasta i kraju
 • czerpie radość z oglądania filmu
 • śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu polskiego
 • zna legendę ze swojej okolicy
 • zna symbole narodowe Polski (godło, flaga, hymn)
 • wie, że jest Polakiem i mówi  w języku polskim
 • recytuje wiersz
 • posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni
 • zaśpiewa piosenkę
 • wykonuje flagę  Polski z przygotowanych materiałów
 • rozpoznaje flagę Unii Europejskiej
 • uczestniczy w zabawach ruchowych