26 lutego 2020

Rekrutacja

Dokumenty do pobrania:

zmiana terminów rekrutacji –  ZARZĄDZENIE B MiG

Szanowni Państwo

 Terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 zostają wydłużone                   o kolejne 14 dni i tak:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: – do 03 kwietnia 2020r.

Weryfikacja przez komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:- do 11 kwietnia 2020r.

Podanie przez komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 14.04.2020r. godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  – do 17.04.2020r. godz.15:00

Podanie przez komisję Rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -20 kwietnia godz.15:00.

Wnioski dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkola można składać  w dniach  16 – 25 marca w godzinach 8-14.

Zmienione terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 1 W SZAMOTUŁACH

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

OŚWIADCZENIE

 

Nowy Harmonogram

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ SZAMOTUŁY NA ROK SZKOLNY 2020