21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Od 16 marca rozpoczęła się edukacja zdalna poprzez grupę zamkniętą „Jarzębinkowe Smyki”.

Praca opiera się na ścisłej współpracy rodzic – nauczyciel.

 • Zamieszczam zabawy muzyczne proponowane przez p. Julitę Jamza –Szik  oraz linki do filmików.
 • Wykorzystuję propozycję Misiowej Mamy.
 • Nagrywam się i wysyłam flmiki do dzieci na swojej grupie facebookowej  „Jarzębinkowe Smyki” (czytam bajki, wysyłam pozdrowienia i propozycje zabaw, zadań do wykonania).
 • Udostępniam materiały przesłane od p. Ewy, Basi, Agnieszki, Edyty i Luizy tj. doświadczenia, bajki, zagadki, linki, posty, ciekawe propozycje do zabaw w domu, słówka z j. anielskiego

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA KWIECIEŃ

 1. Zielony ogródek na parapecie
 2. WIELKANOC
 3. Zwierzęta na wsi
 4. Dbamy o zdrowie (wybrane tematy)
 5. Święto Ziemi ( wybrane tematy )
 6. POLSKA – moja ojczyzna.

Założenia programowe

 • zachęcenie do zdrowego odżywiania
 • zapoznanie z czynnikami niezbędnymi do wzrostu rośliny
 • kształtowanie nawyku dbania o rośliny
 • rozpoznawanie ziół przypraw za pomocą zmysłu: węchu, dotyku, wzroku i smaku
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • zachęcanie do aktywnego słuchania muzyki
 • rozwijanie zainteresowań literatura dziecięcą
 • utrwalanie nazw kolorów, wdrażanie do starannego kolorowania
 • podejmowanie prób liczenia na palcach
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • wdrażanie do prawidłowego posługiwania się kredką i starannego wypełniania płaszczyzny oznaczonej konturem
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • zapoznawanie z tradycjami świąt wielkanocnych
 • ćwiczenie aparatu oddechowego
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • usprawnianie analizatorów: wzrokowego, dotykowego oraz wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • utrwalanie znajomości nazw figur i rozwijanie wyobraźni, koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie zainteresowań projektowaniem oraz zainteresowań plastycznych
 • poznawanie wielkanocnych zwyczajów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • zachęcanie do starannego wykonania pracy plastycznej
 • zachęcenie do mówienia o swoich uczuciach i emocjach
 • poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi
 • usystematyzowanie wiadomości o zwierzętach żyjących na wsi
 • rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
 • kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi
 • wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej
 • zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych
 • przezwyciężanie lęku przed wizytą lekarską
 • nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • zachęcanie do częstej relaksacji poprzez śmiech
 • doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała
 • rozwijanie myślenia, pamięci
 • kształcenie pamięci odtwórczej
 • zachęcenie do eksperymentowania i wyciągania wniosków
 • rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
 • kształtowanie zachowania proekologicznego, pobudzanie myślenia i rozwijanie wyobraźni
 • doskonalenie umiejętności kolorowania
 • zachęcanie do wspólnej zabawy; zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę pszczół
 • wykazanie zdrowotnych właściwości miodu
 • wykazanie pożytecznej roli biedronek
 • utrwalenie znajomości dni tygodnia
 • zachęcanie do działalności plastycznej
 • porównywanie oraz poznawanie zabytków i ważnych miejsc
 • budzenie uczuć patriotycznych
 • zapoznanie z piosenką patriotyczną i symbolami narodowymi Polski
 • doskonalenie poczucia rytmu
 • rozwijanie myślenia matematycznego
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych
 • zapoznanie z symbolami narodowymi i budzenie do nich szacunku

NASZE PLANY NA MARZEC

 • Prima Aprillis – 01.04.2020
 • Dzień Ziemi – 22.04.2020
 • Dzień Tańca – 29.04.2020