21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na miesiąc styczeń

 1. Czy można cofnąć czas?
 2. Kto to taki: mama mamy , tata taty?

Zamierzenia

 • budzenie zainteresowania literami,
 • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie mowy, zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy,
 • doskonalenie dykcji i artykulacji,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8 i 9,
 • budzenie zainteresowania historią,
 • rozwijanie ekspresji ruchowej i słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu,
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka,
 • uczestniczenie w występie z okazji Dnia Babci i Dziadka,
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych,

NASZE PLANY:

– 12.01.2022r. – wycieczka do Teatru Animacji na przedstawienie „Misja Poznań – Gdzie są koziołki?”

– obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą