21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Od 16 marca rozpoczęła się edukacja zdalna poprzez grupę zamkniętą „Jarzębinkowe Smyki”.

Praca opiera się na ścisłej współpracy rodzic – nauczyciel.

 • Zamieszczam zabawy muzyczne proponowane przez p. Julitę Jamza –Szik  oraz linki do filmików.
 • Wykorzystuję propozycję Misiowej Mamy.
 • Nagrywam się i wysyłam flmiki do dzieci na swojej grupie facebookowej  „Jarzębinkowe Smyki” (czytam bajki, wysyłam pozdrowienia i propozycje zabaw, zadań do wykonania).
 • Udostępniam materiały przesłane od p. Ewy, Basi, Agnieszki, Edyty i Luizy tj. doświadczenia, bajki, zagadki, linki, posty, ciekawe propozycje do zabaw w domu, słówka z j. anielskiego

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MAJ

 1. Tu mieszkam (wybrane tematy)
 2. Różne pojazdy (wybrane tematy)
 3. MAMA i TATA
 4. Mieszkańcy łąkiZałożenia programowe na maj

  – kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

  – całościowe postrzeganie wyrazu „dom”

  – nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu

  -zachęcanie do zapamiętania adresu zamieszkania oraz niepodawania adresu osobom nieznajomym

  -rozwijanie myślenia matematycznego

  -doskonalenie umiejętności przeliczania

  -nauka empatii wobec osób niewidomych

  -doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnych

  -zachęcanie do rozmowy o uczuciach

  -poszerzanie wiadomości nt. różnorodności pojazdów

  -usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych

  -doskonalenie spostrzegawczości

  -rozwijanie sprawności ruchowych

  -zapoznanie z numerami alarmowymi i sygnałami pojazdów uprzywilejowanych

  -rozwijanie umiejętności posługiwania się piłką 

  -doskonalenie umiejętności wycinania

  -rozwijanie zainteresowań czytelniczych

  -aktywizowanie myślenia dzieci

  -rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowania  przeliczania

  -doskonalenie sprawności artykulacyjnych

  -rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi

  -rozwijanie własnych zainteresowań

  -rozwijanie logicznego myślenia podczas odpowiadania na pytania prawdzie i fałszywe

  -poszerzanie doświadczeń plastycznych

  -przygotowanie do nauki czytania(analiza i synteza sylabowa wyrazów)

  – wyrabianie poczucia rytmu  i estetyki ruchu

  -rozwijanie sprawności fizycznych: siły, zręczności i koordynacji

  -doskonalenie aparatu oddechowego i rozwijanie ekspresji plastycznej

  -kształtowanie umiejętności muzycznych (nauka piosenki)

  -zachęcenie do rysowania portretu

  -doskonalenie orientacji w przestrzeni

  – doskonalenie sprawności palców i nadgarstków

  -poszerzanie wiadomości przyrodniczych (ekosystem- łąka)

  -zachęcanie do ciekawych obserwacji

  -doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

  -przygotowanie do nauki pisania

  -doskonalenie pamięci odtwórczej

  -doskonalenie umiejętności wykonywania skoków obunóż

  -doskonalenie artykulacji dźwięków

  -rozwijanie myślenia matematycznego podczas przeliczania w zakresie 1-6

  – wzbogacanie doświadczeń plastycznych

  -rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

NASZE PLANY NA MAJ

<  Ważne Święta Narodowe – Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji – 01., 02. ,03 MAJ

< Dzień Strażaka – 04.05.2020 ( poniedziałek )

< Dzień bibliotekarza – 08.05.2020 ( piątek )

< Dzień pielęgniarki – 12.05.2020  ( wtorek )

< Dzień Niezapominajki – 15.05.2020 ( piątek )

< Dzień Dobrych Uczynków –  19.05.2020 ( wtorek)

< Dzień Matki – 26.05.2020 ( wtorek )