21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

 

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA  NA  GRUDZIEŃ

  1. Odwiedzi nas Mikołaj – pierwszy tydzień
  2. Czekamy na Święta Bożego Narodzenia – drugi i trzeci tydzień miesiąca

NASZE PLANY NA GRUDZIEŃ

  • Spotkanie z panią Dagmarą – poznanie zawodu krawcowej – wtorek -03.12.19r.
  • „Nauka motania misiów”- pani Dorota { mama Jeremiego } pokaże dzieciom w jaki sposób można zawijać misie w szaliki { odwołanie do tulenia i bezpiecznego zawijania niemowlaka w chustę przez mamę } –czwartek- 12.19r. Potrzebne będą misie i szaliki
  • Mikołaj –piątek- 06.12.19r. – słodkości tylko dla dzieci obecnych w tym dniu w przedszkolu
  • Spotkanie z Klubem Małego Muzyka – Święta z gwiazdami –piątek 06.12.19r.
  • Gwiazdor – czwartek 19.12.19r. od godz.10.00.
  • Uroczysty obiad wigilijny oraz Jasełka przygotowane przez dzieci z grupy „Wiewiórki” –piątek 20.12.19r.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE NA GRUDZIEŃ

-poznanie sposobów relaksacji

-rozwijanie ekspresji twórczej i plastycznej

-doskonalenie motoryki ruchowej

-doskonalenie orientacji w przestrzeni

-kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się 

– prawidłowe stosowanie przymiotników

-zachęcenie do stosowania reguł i zasad gry

-doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

-wyrabianie określonej reakcji na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych

-rozwijanie empatii

-kształcenie koncentracji uwagi

-doskonalenie sprawności manualnych palców i  dłoni

-wdrażanie do starannego wykonania  pracy

-doskonalenie śpiewu zbiorowego

-utrwalenie wiadomości o odczuciach

-rozwijanie aktywności poznawczej 

-nabywanie umiejętności formułowania poprawnych, zrozumiałych wypowiedzi nt. świąt

-kształcenie pamięci odtwórczej

-zachęcanie do uważnego obserwowania

-doskonalenie w samoobsłudze

-utrwalenie kolorów podstawowych

-rozwijanie wyobraźni twórczej

-zachęcanie do pracy zespołowej 

-zachęcenie do słuchania poleceń

-zachęcenie o recytacji treści wiersza

-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

– wdrażające do przestrzegania reguł oraz kształtowanie odporności emocjonalnej

-przypomnienie zasad dobrej zgodnej zabawy

-usprawnianie aparaty mowy

-zachęcenie do rozwijania zainteresowań: recytowanie wiersza, tworzenie prac plastycznych, słuchanie bajek do wyboru

-wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów

-poszerzanie umiejętności matematycznych i plastycznych, wdrażanie do kończenia pracy

-rozróżnianie pojęć: świerk – choinka (np. podczas ubierania drzewka)

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi

-utrwalenie dni tygodnia

-rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

-próby wyciągania wniosków i analizowania treści obrazków

-doskonalenie zmysłu dotyku i  sprawności drobnych ruchów rąk

-rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie poprawnej postawy w siadzie, chodzie i staniu

 

-stymulowanie zmysłu węchu i  dotyku

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi

-zapoznanie z niektórymi potrawami wigilijnymi

– wdrażanie do posługiwania się określeniami: z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy

-kultywowanie tradycji śpiewania kolęd