21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

TEMATYKA  KOMPLEKSOWA  NA PAŹDZIERNIK

1. DARY OGRODU. 

2. DRZEWA JESIENIĄ.

3. GRZYBY.

4. ZWIERZĘTA W LESIE.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

-doskonalenie syntezy sylabowej nazw warzyw

-rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania

-pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy

-nabywanie umiejętności klasyfikowania i prawidłowego liczenia w zakresie 1-4 (i więcej)            

-posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1 – 4

– doskonalenie motoryki i zaspokojenie potrzeby ruchu

-klasyfikowanie przedmiotów wg rodzaju i koloru

-dowiadywanie się o wartościach odżywczych warzyw

-wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i sprzątania po skończonej pracy

– poznawanie przyrody i poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią

-wdrażanie do współdziałania poprzez jednoczesne wykonywanie takich samych ruchów podczas podnoszenia chusty

-kształtowanie umiejętności budowania dłuższych zdań i stosowania określeń: na, obok, pod

– utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej

-kształtowanie umiejętności posługiwania się woreczkiem gimnastycznym podczas ćwiczeń

-wskazanie naturalnych okazów będących odpowiednikami obrazków

-nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według malejącej i wzrastającej liczby elementów

-zapoznanie z gatunkami drzew

-zachęcane do obserwacji z wykorzystaniem lupy

-rozwijanie mowy i myślenia; wzbogacanie słownika czynnego i biernego; wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych

-doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi

– porównywanie dwóch obrazków, wskazywanie różnic

-ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy

-lepienie fantazyjnego grzyba z plasteliny

-zachęcanie do zabaw zespołowych wszystkie dzieci

-wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia

-zapoznanie z grzybami nie jadalnymi

-zwracanie uwagi na zachowanie porządku w czasie zabawy

-rozwijanie sprawności manualnych

-doskonalenie uwagi, koncentracji i  pamięci

-zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach

-dbałość o higienę osobistą

-rozwijanie sprawności manualnych dłoni podczas ugniatania plasteliny

-wdrażanie do współpracy w grupach

-kształtowanie logicznego myślenia

-wdrażanie do współpracy w grupach

-kształtowanie logicznego myślenia

-rozwijanie sprawności palców i dłoni poprzez łączenie różnych materiałów papierniczych

-zachęcanie do samodzielności

-tworzenie zdrobnień do podanych słów

-rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

-doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia

-doskonalenie motoryki i zaspokojenie potrzeby ruchu

-rozpoznawanie i  nazywanie  emocji

-doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej 

-nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według malejącej i  wzrastającej liczby elementów

-zachęcanie do zdrowych nawyków

-poznanie różnych gatunków orzechów

-rozwijanie umiejętności tanecznych i wokalnych

-zachęcanie do obserwacji otoczenia

-doskonalenie umiejętności rysowania i kolorowania

-zachęcanie do kulturalnego odnoszenia się do siebie

-utrwalenie nazw zwierząt leśnych

-nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki i starannego wykonania pracy

-zachęcanie do wspólnych zabaw zespołowych