21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na miesiąc styczeń

 1. Mijają dni, miesiące
 2. Karnawał
 3. Odwiedzili nas Babcia i Dziadek
 4. Mass media

Zamierzenia

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • pobudzanie aktywności, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej wymowy głosek: c, cz,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywności ruchowej,
 • rozwijanie zainteresowań karnawałem i związanymi z nim tradycjami,
 • zapoznanie z graficznym znakiem dodawania,
 • określanie położenia obiektu na płaszczyźnie,
 • rozwijanie aktywności badawczej, wyjaśnienie znaczenia drzewa genealogicznego,
 • ćwiczenie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • przybliżenie nazw mass mediów,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • bezpieczne korzystanie z narzędzi cyfrowych.

NASZE PLANY: