21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

„Jarzębinkowe Smyki” to grupa składająca się z 10 dziewczynek oraz 15 chłopców.

Wychowawcą tych super dzieci jest mgr Aneta Klimko, nauczycielem współorganizującym kształcenie – mgr Teresa Liberska, nauczycielem uzupełniającym – mgr Katarzyna Gajzler oraz pomaga nam Pani Marzena Merlińska.

Grupa bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie „Bajki-Pomagajki” oraz uczestniczy w ćwiczeniach terapii ręki.

Tematy kompleksowe na grudzień
  1. Czekamy na Mikołaja
  2. Nadchodzi zima
  3. Święta tuż, tuż
  4. Witamy Nowy Rok

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

-słucha poleceń nauczyciela

-zna legendę o Świętym Mikołaju

– wyszukuje i odczytuje swoje imię

-rozpoznaje źródło dźwięku

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania

-dokonuje klasyfikacji

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-uważnie słucha tego co mówią inni

– kulturalnie zachowuje się wobec innych

-ma orientację w przestrzeni

-nazywa dni tygodnia i wymienia wg kolejności

NASZE PLANY

  • Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
  • Barbórka
  • Mikołajki
  • Jasełka