21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA STYCZEŃ

 1. JUŻ ZIMA
 2. ZWIERZĘTA ZIMĄ
 3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE NA STYCZEŃ

-doskonalenie orientacji na kartce

-zachęcanie do budowania dłuższych wypowiedzi

-rozwijanie pamięci mechanicznej i  zachęcanie do odtwarzania wiersza z pamięci z odpowiednia intonacją, gestem

-doskonalenie motoryki dużej

-doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

-rozwijanie sprawności ruchowej i doskonalenie prawidłowej postawy   oraz ćwiczeń z dwoma woreczkami

-wdrażanie do zgodnej zabawy i kształtowanie odporności emocjonalnej

-zachęcenie do mówienia umiarkowanym głosem

-zapoznanie z utworem muzyki poważnej

-wdrażanie do uważnego słuchania muzyki

-zapoznanie z odpowiednim ubiorem w czasie zimy

– wdrażanie do samodzielnego przebierania się w szatni

-doskonalenie umiejętności wycinania

– kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i  różnolicznych

-doskonalenie umiejętności przeliczania

-zachęcenie do częstego przebywania na dworze

-zachęcenie do eksperymentowania

– poznanie nazw i  wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę

-zachęcenia do niesienia ptakom pomocy w czasie zimy

-przygotowywanie pokarmu dla ptaków

-rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w czasie zimy

-zachęcenie do zgodnych zabaw zespołowych oraz kulturalnego odnoszenia się do siebie

– kształcenie słuchu fonematycznego

-rozwijanie motoryki dużej

-rozwijanie zainteresowań grami, układankami, konstruowaniem i malowaniem

-utrwalanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych; –

-rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej

-poszerzanie zainteresowań literatura dziecięcą

-wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami stosunków przestrzennych

-utrwalanie znajomości nazw ptaków zimujących w Polsce

-kształcenie spostrzegawczości i skupienia uwagi

– kształtowanie pojęć: rodzina, portret

-nabywanie poczucia przynależności do rodziny

– kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi

-zachęcenie do wypowiadania się nt swoich dziadków

-rozwijanie sprawności manualnych

-zapoznanie z zabawkami z dzieciństwa naszych dziadków

-poznanianie tradycyjnych  zabaw

-zwracanie uwagi na estetykę wykonania pracy

– nabywanie swobody wypowiedzi na forum grupy oraz rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-zachęcanie do swobodnego wypowiadania się na temat zawodów babci i dziadka

-zapoznanie z nową piosenką

-zachęcanie do systematyczności i samoobsługi

-nabieranie odwagi przed wystąpieniami publicznymi

-kształtowanie pojęcia „prezent” i  wzmacnianie odporności emocjonalnej poprzez pokonywanie trudności

– wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i  dziadkiem

– kształtowanie szacunku dla babci i  dziadka

-rozwijanie zainteresowań muzyką i tańcem

-prezentowanie przed gośćmi wyuczonych wierszy, piosenek, tańców

 

 • NASZE PLANY NA STYCZEŃ
  • Dokarmiamy ptaki zimową porą – przynosimy jedzenie np. ziarna słonecznika, słoninkę itp.
  • Spotkanie z Klubem Małego Muzyka – INSTRUMENT W RAMIE ZAKLĘTY -17.01.2020r. ( piątek )
  • Wycieczka –zwiedzimy Amicę we Wronkach -21.01.2020r. ( wtorek )
  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA 24.01.2020r. ( piątek )