21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na miesiąc wrzesień

 1. WITAJCIE W PREDSZKOLU!
 2. DROGA DO PRZEDSZKOLA
 3. TO BYŁY WAKACJE
 4. NADESZŁA JESIEŃ

Zamierzenia

 • − rozwijanie mowy,
 • − rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • − rozwijanie aktywności badawczej,
 • − rozwijanie sprawności fizycznej,
 • − kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • − rozwijanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia,
 • − rozwijanie umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości przedmiotów,
 • − rozwijanie sprawności manualnej,
 • − dostrzeganie rytmów w otaczającym świecie.
 • − wyróżnianie głoski w nagłosie,
 • − rozumienie pojęcia głoska, wyróżnianie głoski w nagłosie,
 • − rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni,
 • − rozwijanie zainteresowań ruchem drogowym, zachęcanie do jego obserwacji,
 • − doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości,
 • − przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa,
 • − zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest koło,
 • − kształtowanie orientacji przestrzennej,
 • − rozwijanie aktywności muzyczno- -ruchowej,
 • − przybliżenie różnych regionów naszego kraju,
 • − zapoznanie z mapą Polski,
 • − rozwijanie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby,
 • − klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech,
 • − ćwiczenia narządów artykulacyjnych, opanowanie umiejętności różnicowania głosek,
 • − rozwijanie sprawności fizycznej,
 • − wyrabianie umiejętności korzystania z rekwizytu podczas zabaw i tańca,
 • − rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • − rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 • − nazywanie i kodowanie kierunków.

NASZE PLANY:

– 13.09 – Wyjście do parku ze znakami drogowymi

– 15.09 – Dzień Kropki

– 16.09 – Sprzątanie Świata

– 20.09 – Dzień Przedszkolaka

– 23.09 – Wyjście do gabinetu dentystycznego

– 30.09 –  Dzień Chłopca