21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na maj
 1. Mieszkamy w Europie.
 2. Łąka w maju.
 3. Nowinki ze świata zwierząt.
 4. Nasi kochani rodzice.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie ciekawości badawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas tańca,
 • poznanie flagi Unii Europejskiej oraz nazw krajów, które należą do UE,
 • zapoznanie z polskimi monetami i banknotami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka,
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • wzbudzanie szacunku do przyrody,
 • rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt hodowanych na wsi,
 • nazywanie rodziców i ich dzieci w rodzinach zwierząt,
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • poznawanie cech zwierząt egzotycznych,
 • określanie i nazywanie kierunków w przestrzeni,
 • rozwijanie aktywności badawczej – porównywanie masy przedmiotów,
 • rozwijanie poczucia rytmu oraz umiejętności poruszania się w metrum,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania, porządkowania i przeliczania,
 • rozwijanie uważności i koncentracji.

NASZE PLANY

 • – wyjście do Biblioteki i Muzeum Porcelany
 • – wyjście na łąkę,
 • – wycieczka do Krainy Zabawy Bogilu.