21 maja 2019

Misie

GRUPA MISIE 3L

NASZE MISIAKI BARDZO SIĘ KOCHAJĄ,

CODZIENNIE ŚMIEJĄ SIĘ BAWIĄ I ROZRABIAJĄ.

GNIEWAĆ SIĘ NA NIE JEST BARDZO TRUDNO I NIGDY Z NIMI NIE JEST NUDNO.

WSZYSTKIE MISIAKI UCZYĆ SIĘ LUBIĄ, SKACZĄ, FIGLUJĄ I DOKAZUJĄ.

A KIEDY WSZYSTKIE SIĘ UŚMIECHAJĄ TO WTEDY PANI KASI, GRAŻYNCE I ANETCE „SKRZYDEŁ” DODAJĄ.

NAJMŁODSZA GRUPA W PRZEDSZKOLU LICZY 24 DZIECI: 13 CHŁOPCÓW I 11 DZIEWCZYNEK.

W TYM ROKU PIERWSZY RAZ PRZYSZLIŚMY DO PRZEDSZKOLA.

WIELE RZECZY JEST DLA NAS NOWOŚCIĄ, ALE JESTEŚMY BARDZO ODWAŻNI, CIEKAWI ŚWIATA I LUDZI,

W PRZEDSZKOLU UCZYMY SIĘ ŁADNIE MÓWIĆ,

SŁUCHAĆ INNYCH, ŚPIEWAĆ, MALOWAĆ I ZGODNIE SIĘ BAWIĆ.

LUBIMY TEŻ TAŃCZYĆ, ĆWICZYĆ, A TAKŻE W OGRODZIE SIĘ BAWIĆ.

NASZE PANIE BARDZO O NAS DBAJĄ I UCZĄ NAS SAMODZIELNOŚCI,

A TO CO POTRAFIMY SPRAWIA NAM WSZYSTKIM DUŻO RADOŚCI.

RÓWNIEŻ W ZAWIERANIU NOWYCH ZNAJOMOŚCI.

 

PLAN PRACY ZDALNEJ NA MIESIĄC MAJ 2020 r.

Współpraca zdalna z Rodzicami

  1. W wiejskiej zagrodzie
  2. Kiedy będę duży…
  3. Dla ukochanej Mamy
  4. Moja Rodzina

Ad 1

– wie, jakie zwierzęta mieszkają w wiejskiej zagrodzie,

– rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane,

– uczestniczy w zabawie ruchowej

– rozpoznaje zwierzęta na podstawie wydawanych przez nie dźwięków,

– rozwija zasoby czynnego i biernego słownictwa,

– usprawnia narządy artykulacyjne w czasie ćwiczeń naśladowczych,

– czerpie radość z zabawy

– wzbogaca słownik o nazwy zwierząt i ich młodych;

– łączy młode osobniki z dorosłymi

– słucha piosenki,

– rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne,

– poznaje produkty odzwierzęce,

– zauważa podobieństwa i różnice dotyczące zwierząt hodowlanych,

– grupuje zwierzęta ze względu na ich charakterystyczną cechę,

– rozwiązuje zagadki słowne,

– zna cechy charakterystyczne wybranych zwierząt z wiejskiego gospodarstwa;

– łączy różne materiały tworząc spójną kompozycję

Ad 2.

– rozpoznaje i nazywa zawody,

– uważnie słucha czytanego i tekstu,

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

– aktywnie uczestniczy  w zabawie ruchowej

– wykonuje pojazd strażacki

– zna numer alarmowy

– doskonali pamięć wzrokową

– uważnie słucha

– rozwiązuje zagadkę,

– wypowiada się na temat ilustracji,

– rozwija wyobraźnię techniczną,

– rozumie pojęcie wysoki – niski

– słucha piosenki,

– rozwija poczucie rytmu i umiejętności wokalne

– uważnie słucha bajki

Ad 3.

– doskonali umiejętność wypowiadania się

– śpiewa piosenkę

– wypowiada się na określony temat,

– odpowiada na pytania

– wykonuje prezent dla mamy

– recytuje wiersz;

– doskonali umiejętność wypowiadania się;

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej;

– rozpoznaje i nazywa kolory;

– odpowiada na pytania

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej;

– doskonali sprawność narządów artykulacyjnych,

– tworzy pracę plastyczną

Ad 4.

– doskonali umiejętność wypowiadania się,

-wzbogaca słownictwo,

– klasyfikuje przedmioty według określonego kryterium,

– doskonali orientację przestrzenną

– uważnie słucha i odpowiada na pytania,

– opowiada o ulubionych formach spędzania czasu z rodziną

– doskonali poczucie rytmu

– doskonali sprawność wzrokową, określając, co się zmieniło, czego brakuje

– uważnie słucha,

– odpowiada na pytania,

– doskonali umiejętność wypowiadania się

– doskonali sprawność manualną,

– doskonali sprawność narządów mowy

– doskonali umiejętność liczenia,

– zna i stosuje pojęcia: mniej, więcej,

– aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej