21 maja 2019

Misie

 1. GRUPA MISIE 3L

Grupa „MISIE”-Jarzębinka -2022/2021

MISIE -to najmłodsza grupa w przedszkolu, liczy 24 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 13 chłopców.
Maluszki są bardzo ciekawe świata, zadają dużo pytań i bacznie obserwują wszystko wokół.
„Misiaki” chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, poprzez które rozwijają swoje umiejętności językowe, matematyczne i artystyczne.
Znają wiele magicznych słów, mówią „proszę” i „dziękuję”, „przepraszam” gdy sytuacja tego wymaga. Potrafią sobie pomagać, gdy się bawią i sprzątają!
Dzieci starają się przestrzegać ustalonego kodeksu przedszkolaka, aby w grupie było miło i bezpiecznie.

Kręgi tematyczne na miesiąc maj

 1. Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.
 2. Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.
 3. Góry, morze czy jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci poprzez wiersze i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 • Wspieranie samodzielnych działań twórczych dzieci.
 • Tworzenie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie  i grupowanie obiektów podobnych pod względem wybranej cechy.
 • Kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa w toku zabaw i zajęć.
 • Tworzenie okazji do poznawania świata przyrody, najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Doskonalenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.
 • Dostarczanie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów stosownie do możliwości intelektualnych dzieci.
NASZE PLANY
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka.
 • Witamy LATO.
 • Niespodzianka na Dzień Taty.
UCZYMY SIĘ PIOSENKI 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.