21 maja 2019

Misie

  1. GRUPA MISIE 3L

Grupa „MISIE”-Jarzębinka -2022/2021

MISIE -to najmłodsza grupa w przedszkolu, liczy 24 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 13 chłopców.
Maluszki są bardzo ciekawe świata, zadają dużo pytań i bacznie obserwują wszystko wokół.
„Misiaki” chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, poprzez które rozwijają swoje umiejętności językowe, matematyczne i artystyczne.
Znają wiele magicznych słów, mówią „proszę” i „dziękuję”, „przepraszam” gdy sytuacja tego wymaga. Potrafią sobie pomagać, gdy się bawią i sprzątają!
Dzieci starają się przestrzegać ustalonego kodeksu przedszkolaka, aby w grupie było miło i bezpiecznie.

Kręgi tematyczne na miesiąc styczeń 

  1. Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą.
  2. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

– Rozwijanie zdolności dostrzegania sekwencji czasowych – pór roku, miesięcy; zapoznanie z nazwami.
– Poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych.
– Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
– Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności twórczej.
– Stwarzanie okazji do wspólnych działań w zabawie.
– Rozwijanie zdolności mówienia o uczuciach.
– Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o miłości i przywiązaniu do najbliższych.
– Uwrażliwianie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
– Rozwijanie wyobraźni muzycznej, umiejętności wokalnych i tanecznych.
– Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.

 

NASZE PLANY
* Obserwacje zimowego krajobrazu podczas spacerów.
* Zimowe zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
* Niespodzianka dla Babci i Dziadka.
UCZYMY SIĘ PIOSENKI 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.