8 kwietnia 2019

Język angielski

Język angielski

Co w październiku? Grupy starsze

Poznajemy słownictwo związane z jesienią:
– liście, kasztany, żołędzie, (leaves, chestnut, acorn)
– poznamy nazwy wybranych mieszkańców lasu( fox, hedgehog, squirrel)
– poznamy nazwy wybranych owoców (apple, pear, pumpkin, grapes)
– będziemy utrwalać nazwy kolorów
– poznamy słownictwo związane z pogodą (It’s cloudy, rainy, sunny, windy)
Nauczymy się piosenki „Leaves”

Leaves are falling down

– red, yellow and brown

leaves are falling down,

leaves are falling down,

Leaves are on the ground

– red, yellow and brown.

leaves are on the ground,

leaves are on the ground.

 

 

Co w październiku? Grupy młodsze.

– poznany nazwy wybranych owoców ( apple, pear, pumpkin, grapes)

– poznamy słownictwo związane z jesienią (leaves, chestnut)

– poznamy słownictwo związane z pogodą ( It’s cloudy, rainy, sunny, windy)

– poznamy słownictwo związane z owocami (banana, apple, orange, plum)

– będziemy utrwalać nazwy wybranych kolorów (pink, blue, yellow, orange, brown)

Nauczymy się piosenki „Leaves”

Leaves are falling down

– red, yellow and brown

leaves are falling down,

leaves are falling down,

Leaves are on the ground

– red, yellow and brown.

leaves are on the ground,

leaves are on the ground.