Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Proszę o terminowe regulowanie opłat za wyżywienie/pobyt dziecka w Przedszkolu.
Przypominam, że brak opłat za 2 miesiące skutkuje wykreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
Termin zapłaty mija 10 dnia każdego miesiąca. W tym dniu pieniądze powinny być zaksięgowane na koncie. Proszę o zwrócenie uwagi na numer konta, na który wpłacane są pieniądze, ponieważ każde dziecko posiada odrębny rachunek bankowy.

Z wyrazami szacunku
Maria Echaust-Kielpińska