Ubezpieczenie NNW

UBEZPIECZENIE NNW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła i rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.
Uwaga: informacja przygotowana na podstawie pisma MEN
nr DWKI-WPB.513.168.2019.BN z 1 października 2019 r.

POBIERZ WYTYCZNE MEN
Proponujemy rozwiązanie zgodne z prawem, w którym Przedszkole i Rada z szacunkiem traktuje wszystkich rodziców, dając im prawo wyboru. Rekomenduje rodzicom, aby sami wybrali sobie zarówno firmę ubezpieczeniową, jak i wariant. To rodzice zdecydują – każdy indywidualnie. Wystarczy wysłać do wszystkich rodziców następującą wiadomość w e-dzienniku (warto sobie to skopiować):

Szanowni Rodzice.
W tym roku szkolnym rekomendujemy ubezpieczenie uczniów np. na platformie www.samubezpieczam.com . Samodzielnie można dokonać wyboru zarówno firmy ubezpieczeniowej, jak i odpowiedniego wariantu, oraz opłacić wybraną składkę. Można też ubezpieczyć ucznia na własną rękę w dowolnej firmie u wybranego agenta. Wszelką pomoc oraz odpowiedzi na pytania dotyczące ubezpieczenia uczniów otrzymacie Państwo pod nr telefonu 501 436 232.
KONTAKT:
Przemysław Jakubowski
ul. Wysoka 12/17
61-810 Poznań
tel. 0 61 81 54 903
Suma ubezpieczenia: 10 000 zł + ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Składka : 38,91 zł