Bardzo Ważna Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz pismem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2021r. przedszkole będzie prowadziło zajęcia dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Warunkiem zorganizowania zajęć dla dzieci jest złożenie przez rodzica wniosku do dyrektora o zorganizowanie zajęć. Wnioski czytelne – nie zdjęcia, można przesłać na adres mailowy przedszkola: przedszkole@jarzebinka.org lub złożyć osobiście najpóźniej do 29 marca do godz. 8:00.

M. Echaust-Kiełpińska
Załącznik:
Wzór wniosku

WNIOSEK I OŚWIADCZENIA RODZICÓW(1)