21 maja 2019

Jarzębinkowe smyki

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na miesiąc listopad

 1. Jesienne nastroje
 2. W świecie teatru
 3. Znamy te baśnie
 4. Tutaj rosły paprocie

Zamierzenia

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • ćwiczenie umiejętności przeliczania i tworzenia rytmów,
 • wyznaczanie części wspólnej zbiorów,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozróżnianie stron – lewej i prawej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • wykonywanie prostych doświadczeń
 • zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie funkcji powtórzeń w kodowaniu,
 • rozwijanie aktywności poznawczej – zapoznanie
  z etapami powstawania książki,
 • wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • zachęcanie do tworzenia własnych książek,
 • zapoznanie z nazwą i charakterystycznymi cechami prostokąta,
 • określanie kierunków,
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi węgla kamiennego i soli kamiennej,
 • zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5

NASZE PLANY:

– 10.11 –  Święto Niepodległości – Apel

– 22.11 – Dzień Kredki

– 25.11 – Dzień Pluszowego Misia

– 30.11 – Andrzejki