21 maja 2019

Wilczki

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Tematy kompleksowe na  październik

 1. Drzewa jesienią.
 2. Grzyby
 3. Zwierzęta w lesie.
 4. Jesienna pogoda.

Tydzień I – Drzewa jesienią

 1. Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
 2. Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych.
 3. Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści.
 4. Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.
 5. Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób.
 6. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i oraz wzbogacanie słownictwa poprzez wypowiadanie się na dany temat.

Tydzień II – Grzyby

 1. Poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów, podział grzybów na jadalne, niejadalne, trujące.
 2. Zapoznanie z budową grzyba na podstawie pieczarki (nazywanie poszczególnych części grzyba).
 3. Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne, grafomotoryczne, zabawy manipulacyjne i plastyczne.
 4. Rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu podczas śpiewania i ilustrowania treści piosenki.
 5. Kształtowanie świadomości własnego „ja” oraz orientacji przestrzennej poprzez zabawy typu: „ Gdzie się schował grzybek?”, „ Połóż grzybka…”.

Tydzień III – Zwierzęta w lesie

 1. Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
 2. Kształtowanie pojęć matematycznych; nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według malejącej i wzrastającej liczby elementów, doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-5.
 3. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej podczas zabawa ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.
 4. Nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki i starannego wykonania prac.
 5. Rozwijanie samodzielności i budowanie własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia.

Tydzień IV – Jesienna pogoda

 1. Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni (mgliste poranki, chłodne dni, wczesny zmrok, szarówka); rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk.
 2. Kształtowanie sprawności ogólnej podczas zabaw i opowieści ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, a także swobodnych zabaw na placu zabaw.
 3. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i umiejętności wokalnych podczas nauki piosenki; wyrażanie charakteru muzyki ruchem ciała i mimiką.
 4. Kształtowanie spostrzegawczości i dostrzeganie różnych właściwości przedmiotów, tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych, wielkości, wysokości, koloru, utrwalanie pojęć: para, prawy, lewy, w sytuacji użytkowej.
 5. Rozwijanie wrażliwości kolorystycznej poprzez zabawę z kolorem i tworzenie barw pochodnych, wzbogacanie plastycznych doświadczeń.
NASZE PLANY

–  obserwacje jesiennych zmian w przyrodzie i pogodzie podczas spacerów i zabaw w ogródku przedszkolnym

– wspólne poznawanie się podczas zabaw i zajęć edukacyjnych

– zorganizowanie wycieczki do Witoldzina „Zaczarowana Zagroda”.

– zorganizowanie Dnia Dziewczynek 11 października.

 

Piosenki:

„Kolorowe listki”

 1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
  Kolorowe listki na wietrze szumiały.
  Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
  Szu, szu, szu, wirowały w koło.
 2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
  Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
  Hop, hop, hop, tak sobie skakały.

Hop, hop, hop, w koło wirowały.

 1. Kolorowe listki spadły już na trawę.
  Kolorowe listki skończyły zabawę.
  Cicho, sza, listki zasypiają.
  Cicho, sza, oczka zamykają.

 

„Grzybek”

Schował się grzybek, pod kapeluszem.

A ja za chwilę zerwać go muszę.

Mój grzybku hop, do kosza wskocz,

Urośniesz znowu już za rok./ bis

 

„Jesienna pogoda”

Jesienna pogoda, pada deszcz,

Parasol wie na spacer bierz.

Jesienna pogoda, lata szkoda,

Które odeszło gdzieś.

Re: Kap, kap, kap deszcz z nieba pada,

Kap, kap, kap szkoda, że nie oranżada./bis