21 maja 2019

Wilczki

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

 

WITAMY W GRUPIE „WILCZKI”
Po wakacjach, pełni nowej energii z uśmiechem wkroczyliśmy w nowy rok szkolny,
Nasza grupa liczy 25 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 15 chłopców.
Powitaliśmy nowych kolegów – Filipka i Oliwiera. Chłopcy już nawiązują nowe przyjaźnie i chętnie włączają się do wspólnych zabaw.
Podczas codziennych zajęć dzieci w sposób naturalny poznają otaczający świat na różne sposoby.
Przed nami kolejny rok, nowe przygody i aktywności.

Tematy kompleksowe na marzec

 1. Odkrywanie tajemnic Ziemi.
 2. Kosmiczne przygody.
 3. Witamy wiosnę.
 4. Zwierzęta w wiejskiej zagrodzie.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Rozwijanie wielokierunkowej aktywności dziecka.
 • Wdrażanie do komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej, ilustrowanie muzyki ruchem w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych.
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała w czasie zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, pląsów.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia siebie, swoich uczuć i emocji.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowany.
 • Przygotowanie do rozumienia uczuć i emocji własnych i innych ludzi wywołanych kontaktem z przyrodą.
 • Wdrażanie do czynnego i zgodnego współdziałania w zespole rówieśniczym – czynnościom do wykonania.
 • Wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych.
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu.
 • Budowanie systemu wartości dziecka – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie.
 • Wdrażanie do poszanowania i ochrony przyrody.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania, czekania na swoją kolej.
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności.
 • Wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dziecka o nazwy roślin i zwierząt oraz zwroty i wyrażenia związane z kosmosem.
 • Kształtowanie pojęć matematycznych – przeliczanie elementów w zbiorze, porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów wg podanego kryterium.
NASZE PLANY
 • Fascynujący świat dinozaurów – dzieci przynoszą książki, atlasy, figurki dinozaurów.
 • Obserwacje przyrodnicze roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu – w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów.
 • Powitanie wiosny – 21 marca, ubieramy coś zielonego.
 • Światowy Dzień Wody –22 marca, ubieramy coś niebieskiego.
 • Międzynarodowy Dzień Teatru – 27 marca.

Piosenki: