Przedszkole nr 1 w Szamotułach

"Jarzębinka"

Współpraca z poradnią

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, GRONO PEDAGOGICZNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI,             Cieszymy się ogromnie z powrotu do stacjonarnego nauczania naszych dzieci i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego jest stały kontakt z gronem rówieśniczym, możliwość realizacji swoich planów i marzeń, swoboda i wolność w decydowaniu o formie spędzania czasu wolnego, trening umiejętności społecznych, który Read more about Współpraca z poradnią[…]

DYŻUR LETNI

Uwaga Rodzice! Przypominamy, że w tym roku szkolnym podczas letnich wakacji nasze przedszkole pełni dyżur w lipcu. Na dzień dzisiejszy, dzieci mogą przebywać na wakacyjnym dyżurze tylko w swoim przedszkolu. Zgłoszenia dzieci na dyżur w lipcu proszę przesyłać na grupę do 23 czerwca 2021r.                                                                                                             Maria Echaust – Kiełpińska

REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE

Szanowni Rodzice! Przypominamy, że przedszkole nadal pracuje w warunkach obostrzonego rygoru sanitarnego i obowiązują przyjęte procedury. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała. Dziecko chore proszę pozostawić w domu aż do całkowitego wyleczenia. Proszę nie lekceważyć żadnych oznak choroby. Pamiętajmy, że do przedszkola uczęszczają także inne dzieci, które Read more about REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE[…]

Nabór do Szkoły Muzycznej

„Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach zachęca dzieci i młodzież do nauki gry w naszej szkole. Nauka odbywa się w cyklu 6-letnim (dla młodszych dzieci 6-10 lat) i cyklu 4-letnim (8-16 lat). Uczymy gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, perkusji, puzonie i fagocie. Rekrutacja odbędzie się 7 i 8 czerwca. Szczegóły Read more about Nabór do Szkoły Muzycznej[…]

Bardzo Ważna Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz pismem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2021r. przedszkole będzie prowadziło zajęcia dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Warunkiem zorganizowania zajęć dla dzieci jest złożenie Read more about Bardzo Ważna Informacja[…]

Bardzo Ważna Informacja

Bardzo ważne. W związku z nowymi obostrzeniami, tj. zamknięciem przedszkola od 27 marca do 9 kwietnia, proszę wszystkich rodziców służb mundurowych, medycznych związanych bezpośrednio z walką z covid-19 o informację do jutra, do 8:00 na grupie czy przyślą dzieci w tych dniach do przedszkola. M. Echaust-Kiełpińska