8 kwietnia 2019

Kadra

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

Maria Echaust – Kiełpińska

Dyrektor

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

studia podyplomowe:

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

– zarządzanie placówkami oświatowymi

nauczyciel dyplomowany

 

Nauczyciele

Edyta Biedna

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel dyplomowany

Aneta Klimko

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany

Katarzyna Gajzler

Nauczyciel

Licencjat edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

mgr pedagog specjalny

nauczyciel mianowany

Agnieszka  Jakubowska

Nauczyciel

mgr nauczanie początkowe

studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne

nauczyciel mianowany

Małgorzata Kąkol

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel dyplomowany

Roma Śmigielska

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne

nauczyciel początkujący

mgr Grażyna Jądrzyk

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne

nauczyciel mianowany

Kinga Cyranek

Nauczyciel 

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel początkujący

Anna Ratajczak – urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany

Kinga Hoffgunst

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany

Alina Mielcarek

Nauczyciel katecheta

mgr teologii

nauczyciel dyplomowany

Teresa Liberska

Nauczyciel neurologopeda

mgr filologii polskiej i klasycznej

studia podyplomowe:

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

– logopedia;

– wychowanie; przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna;

– neurologopedia;

nauczyciel mianowany

Luiza Wielińska

Nauczyciel j. angielskiego

Nauczyciel mianowany

 

Terapeuci

mgr Kinga Hoffgunst

mgr Roma Śmigielska

mgr Małgorzata Kąkol

mgr Edyta Biedna

mgr Anna Ratajczak – urlop dla poratowania zdrowia

 

Nauczyciele wspomagający

mgr Monika Szymaniak

mgr Teresa Liberska

mgr Lucyna Liniewicz-Helpa

Specjaliści

Psycholog – mgr Maja Rybarczyk

Środa 8:00 – 14:30

Pedagog specjalny – mgr Katarzyna Gajzler

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY

Anna Frelich – intendent

Renata Turek –kucharka

Agnieszka Skibicka – pomoc kuchenna

Krystian Turek – pomoc kuchenna

Monika Andrzejewska – woźna oddziałowa

Marzena Merlińska – woźna oddziałowa

Katarzyna Smółka – woźna oddziałowa

Anna Skąpska – woźna oddziałowa

Beata Kamińska – woźna oddziałowa