8 kwietnia 2019

Kadra

Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

Maria Echaust – Kiełpińska

Dyrektor

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

studia podyplomowe:

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

– zarządzanie placówkami oświatowymi

nauczyciel dyplomowany

 

Edyta Biedna

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel dyplomowany

 

Elżbieta Dobak

Nauczyciel

Licencjat pedagogika  wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel dyplomowany

 

Barbara Fabrowska-Żołądź

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany

 

Katarzyna Gajzler

Nauczyciel

Licencjat edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

mgr pedagog specjalny

nauczyciel mianowany

 

Agnieszka  Jakubowska

Nauczyciel

mgr nauczanie początkowe

studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne

nauczyciel mianowany

 

Małgorzata Kąkol

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel dyplomowany

 

Magdalena Kwiatkowska

Nauczyciel 

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

studia podyplomowe: terapia pedagogiczna

nauczyciel dyplomowany

 

Anna Ratajczak

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany

 

Kinga Hoffgunst

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel mianowany

 

Monika Łochowicz – Peach

Nauczyciel

mgr wychowanie przedszkolne/nauczanie początkowe

nauczyciel kontraktowy

 

Alina Mielcarek

Nauczyciel katecheta

mgr teologii

nauczyciel dyplomowany

 

Teresa Liberska

Nauczyciel neurologopeda

mgr filologii polskiej i klasycznej

studia podyplomowe:

– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

– logopedia;

– wychowanie; przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna;

– neurologopedia;

nauczyciel mianowany

 

Luiza Wielińska

Nauczyciel j. angielskiego

Nauczyciel kontraktowy

 

PERSONEL ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWY

Anna Frelich – intendent

Renata Turek –kucharka

Agnieszka Skibicka – pomoc kuchenna

Krystian Turek – pomoc kuchenna

Monika Andrzejewska – woźna oddziałowa

Marzena Merlińska – woźna oddziałowa

Katarzyna Achtenberg – woźna oddziałowa

Anna Skąpska – woźna oddziałowa

Beata Kamińska – woźna oddziałowa