21 maja 2019

Misie

GRUPA MISIE 3L

Grupa „MISIE”-Jarzębinka -2022/2021

MISIE -to najmłodsza grupa w przedszkolu, liczy 24 dzieci, w tym 11 dziewczynek i 13 chłopców.
Maluszki są bardzo ciekawe świata, zadają dużo pytań i bacznie obserwują wszystko wokół.
„Misiaki” chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, poprzez które rozwijają swoje umiejętności językowe, matematyczne i artystyczne.
Znają wiele magicznych słów, mówią „proszę” i „dziękuję”, „przepraszam” gdy sytuacja tego wymaga. Potrafią sobie pomagać, gdy się bawią i sprzątają!
Dzieci starają się przestrzegać ustalonego kodeksu przedszkolaka, aby w grupie było miło i bezpiecznie.
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
*Poszerzanie wiedzy w dziedzinie przyrody.
*Zapoznanie z miejscem pochodzenia owoców – sadem.
*Kojarzenie owoców z nazwami drzew, na których rosną.
*Kształtowanie intuicji matematycznych.
*Wyczulenie na regularności w najbliższym otoczeniu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów.
*Rozwijanie poczucia estetyki i dokładności wykonywania prac plastycznych.
*Dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu naturalnym.
*Rozwijanie zmysłu obserwacji i zdolności porównywania.
*Dostrzeżenie różnorodności kształtów i kolorów liści, bogactwa owoców parkowych i leśnych.
*Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
*Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej.

Kręgi tematyczne na miesiąc październik

1. Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele.
2. Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka.
3. Liście malowane, pod drzewami rozsypane.
4. Las szumi jesiennie, już robi się sennie.
NASZE PLANY
1. Prosimy o przyniesienie do przedszkola jednego wybranego warzywa ( 4-5 października).
2. Zachęcamy do zbierania liści różnych kształtów i kasztanów podczas spacerów, które dzieci mogą przynosić do przedszkola cały tydzień (w dniach 11-15 października).
3. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w najbliższym otoczeniu – w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów.
UCZYMY SIĘ PIOSENKI
Burak i cebulka
Cebulka, cebulka,
okrągła jak kulka,
buraczka złapała,
potańcować chciała.
Buraczek, buraczek,
miał czerwony fraczek,
z cebulką tańcował,
nóżek nie żałował.
*piosenkę można odsłuchać na youtube https://www.youtube.com/watch?v=0XqK-haG4Ys

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.