21 maja 2019

Czarne łabędzie

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę facebookową.

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Zmieniliśmy salę i nazwę.

Teraz jesteśmy „Czarnymi Łabędziami”. Razem jest nas 26, w tym 12 dziewczynek i 14 chłopców. Powitaliśmy jedną nową koleżankę – Zoję i trzech kolegów – Huberta, Karola i Maksyma.

W tym roku przedszkolnym czeka nas wiele pięknych przygód, zabaw i zajęć dydaktycznych, dzięki którym będziemy poznawać i odkrywać świat.

Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyzwania i doświadczenia. Z uśmiechem na twarzy i wiarą we własne możliwości sprostamy wszystkim wyzwaniom.

Tematy kompleksowe na marzec
 1. Tak mija czas.
 2. Muzyka jest wszędzie.
 3. Mamy różne charaktery.
 4. Wiosna, wiosna.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie zainteresowania literami,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie aktywności poznawczej – zwracanie uwagi na mijający czas, na podstawie przykładów z życia ludzi, przyrody,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki,
 • określanie, co było najpierw, co jest teraz, a co będzie potem,
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnały,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki,
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości muzycznej,
 • tworzenie muzyki,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • uświadamianie negatywnych skutków chwalenia się,
 • wprowadzenie odejmowania jako ubywania,
 • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,
 • określanie położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni (w rytmie muzyki),
 • wyrabianie reakcji na zmiany tempa,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów.

NASZE PLANY

 • wyjście na ogródki działkowe w celu obserwacji zmian w przyrodzie zachodzących wiosną
 • 16.03 – wyjście na warsztaty wielkanocne do „Ale Frajda”
 • wyjście do zakładu fryzjerskiego
 • 8.03 – Dzień Kobiet
 • 21.03 – Dzień Wiosny
 • Światowy Dzień Zespołu Downa
 • Dzień Matematyki