21 maja 2019

Białe łabędzie

 

Witamy w grupie „BIAŁE ŁABĘDZIE”

Do grupy „Białe Łabędzie” w roku szkolnym 2021/2022  dołączyło dziewięcioro dzieci. Wszyscy już dobrze czują się w grupie, jedynym naszym zmartwieniem są jak zwykle choroby, które powodują , że dzieci muszą pozostawać w domu.
Pierwsze dni w przedszkolu , to wzajemne poznawanie się w zabawie . Pogoda nam sprzyja, więc dużo czasu możemy spędzać w ogrodzie przedszkolnym, chętnie spacerujemy, poznając okolice naszego przedszkola.
Nowe dzieci poznały przedszkole, przypomnieliśmy sobie zasady zachowania się w grupie, z radością uczymy się nowych piosenek, wierszyków, tańców.

Świętowaliśmy już we wrześniu Dzień Kropki oraz Dzień Przedszkolaka, a 30 września będziemy składać życzenia naszym chłopakom. Przystąpiliśmy również do realizacji projektu ekologicznego Ekokulturalne Przedszkole.

W październiku oficjalnie przyjmiemy do naszego grona nowoprzyjętych przedszkolaków – pasowanie na przedszkolaka.

Oprócz tego będą nas interesowały następujące tematy:
-Zapachy i smaki jesieni ; Warzywa i owoce
– Sztuka bycia razem ; W naszej grupie
– O czym szumią drzewa? ; Co nam dają drzewa ?
– Jesienne strategie zwierząt; Przygotowania do zimy

NASZE PLANY

Poznamy, na czym polega praca listonosza,

Może uda się nam  urządzić wyprawę do jesiennego lasu?
Poznamy nowe piosenki :

-Pani Jesień ,

-Przyjaźń – wielka sprawa;  6 latki

-Zbieramy grzyby 4 latki.

Oczekiwane osiągnięcia dziecka : 6 latki
– dostrzega podobieństwa i różnice między różnymi warzywami i owocami
– przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa
– rozwiązuje zagadki sensoryczne
-wypowiada się na temat nabytych wrażeń, spostrzeżeń, doświadczeń
– nazywa zmysły i zna ich znaczenie w percepcji świata
– nazywa i wskazuje części ciała drugiej osoby, określa cechy charakterystyczne w jej wyglądzie
-współdziała i współzawodniczy, przestrzegając ustalonych reguł
– doskonali sprawność manualną podczas odrysowywania szablonów, wycinania, kolorowania, malowania
– uważnie słucha opowiadania
– rozumie znaczenie celebrowania ważnych chwil w rodzinie
– dokonuje analizy i syntezy słuchowej zdań oraz wyrazów
– interesuje się czytaniem, zna litery M, m, E,e, L,l , I, i,
– kreśli wzory literopodobne
– klasyfikuje owoce ze względu na różne kryteria, rozumie i stosuje pojęcie symbolu
– odtwarza w różnorodny sposób słyszany rytm
– przelicza i porównuje  liczbę elementów zbiorów w dostępnym sobie zakresie
– rozpoznaje modele monet 1-i 2-złotowych
– zna wygląd i budowę niektórych owoców i warzyw
– zna w podstawowym zakresie cykl rozwojowy rośliny dzięki prowadzeniu uprawy w kąciku przyrody
– wie na czym polega praca rolnika, ogrodnika, sadownika
– poprawnie tworzy zdania do obrazków oraz przelicza w nich wyraz
– dostrzega zjawisko symetrii podczas zabawy badawczej
– dostrzega zagrożenia związane z niewłaściwym , nadmiernym korzystaniu z mediów
– rozumie znaczenie aktywnych form rodzinnego wypoczynku
– posługuje się liczebnikami  liczebnikami głównymi i porządkowymi 1-3
-opisuje wygląd jesiennego lasu
– zna zasady zachowania w lesie
-wskazuje kierunki w przestrzeni od siebie, porusza się zgodnie z instrukcją
-tworzy kompozycje plastyczne
-zauważa zmiany zachodzące w przyrodzie
– zna wygląd i nazwy zwierząt leśnych oraz ich kryjówek, wymienia ich cechy na podstawie obrazka.

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.