21 maja 2019

Białe łabędzie

 

Witamy w grupie „BIAŁE ŁABĘDZIE”

Witamy w grupie „Białe Łabędzie”.  W bieżącym roku szkolnym to dzieci czteroletnie (czworo) i pięcioletnie (dwanaścioro). Wspólnie z dziećmi bawić się będą i prowadzić zajęcia nauczycielki : p.Ela, p.Gosia, p.Kinga, oraz istotną pomocą służyć nam będzie p. Ania. Nowoprzyjęte dzieci brały udział w spotkaniach integracyjnych, które odbyły się w sierpniu.
Pierwsze dni w przedszkolu pozwoliły dzieciom i paniom bliżej poznać się. Dzieci chętnie bawią się ze sobą i z uśmiechem na twarzy przychodzą do przedszkola, poznały zasady zachowania czyli kodeks przedszkolaka. Piękna pogoda sprzyja zabawom w ogrodzie i spacerom. Niebawem nowe dzieci będą pasowane na przedszkolaka, dlatego czeka nas mnóstwo pracy związanej z przygotowaniami do tej uroczystości.

————————————————————————-

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC MARZEC

1. Zdrowy jak ryba ( realizacja projektu “Mamo, Tato…”)
2.Świat się zmienia
3.Sztuka wokół nas
4.Wiosno, gdzie jesteś ?

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Obszar fizyczny
-dbałość o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
-uczestnictwo w zajęciach kulinarnych i przestrzeganie zasad higieny bezpieczeństwa
-dbanie o sprawność fizyczną przez rozwijanie różnorodnych umiejętności
-tworzenie konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału,
wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania
-utrwalenie prawidłowego chwytu przy posługiwaniu się : sztućcami, narzędziami pisarskimi
-zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na
planowanie rysunku na całej powierzchni kartki , sprzątanie po skończonej pracy
-właściwe dobieranie ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych

Obszar emocjonalny
-poznawanie siebie, dostrzeganie odmienności i niepowtarzalności każdej osoby
-opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z ludźmi, przyrodą,
ze sztuką
-kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji wyrażanych muzyką , gestem, ruchem
-zainteresowanie obserwowanymi zjawiskami przyrodniczymi, rozumienie znaczenia
przyrody dla człowieka jako miejsca wypoczynku i relaksu

Obszar społeczny
-samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby, uczenie się na własnych
błędach
-zainteresowanie osiągnięciami w dziedzinie wynalazków
-wdrażanie do zdrowej rywalizacji podczas zabaw ruchowych, dbanie o życzliwą i przyjazną
atmosferę
-kultywowanie tradycji i zwyczajów regionalnych oraz rodzinnych

Obszar poznawczy
-próby czytania prostych wyrazów z poznanych liter
-stosowanie klasyfikacji dla porządkowania przedmiotów w otaczającej rzeczywistości
-porządkowanie zbiorów przedmiotów według wzrastającej i malejącej liczebności w
dostępnym zakresie
-stosowanie cyfr od “0” do “9”, dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu
codziennym
-pod pełną kontrolą dorosłych i w ograniczonym zakresie korzystanie z internetu i gier
komputerowych
-poznawanie liter “z”,”Z”, “W”,”w”,”C”, “c”,
-określanie wyników dodawania lub odejmowania z pomocą palców
-doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych, rozwijanie
kreatywności i wyobraźni
-rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych
-rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki, dostrzeganie jej piękna oraz
rodzajów, uczenie należnego im szacunku
-utrwalenie nazw kolorów podstawowych i pochodnych
-prowadzenie obserwacji, doświadczeń, eksperymentów zmierzających do dostrzegania
skutków wykonywanych czynności
-doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie cech
charakterystycznych
-dostrzeganie następstwa pór roku, dni tygodnia, pór dnia
-prowadzenie kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia

NASZE PLANY

  • Warsztaty kulinarne w ramach projektu “Mamo, Tato – co Wy na to?” 03.03.
  • Dzień Kobiet 8.03.
  • KinoPrzedszkole
  • Pożegnanie zimy , powitanie Wiosny
  • Dzień Teatru 27.03.
  • Udział w konkursie Palma Wielkanocna – SzOK.

Informacja o celach projektu.
Dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym – z inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu – opracowany został program “Mamo, Tato – co Wy na to ?”
Celem programu jest zwrócenie uwagi Rodziców na specyfikę rozwoju dzieci, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości, kryzysy. Program przedstawia wybrane elementy zdrowego stylu życia.
W kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci Rodzice odgrywają niezwykle ważną rolę. Środowisko domowe i przedszkolne są doskonałym miejscem podejmowania odpowiednich działań służących poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu. Zachęcamy do współpracy!

 

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.