21 maja 2019

Białe łabędzie

 

Witamy w grupie „BIAŁE ŁABĘDZIE”

Witamy w grupie „Białe Łabędzie”.  W bieżącym roku szkolnym to dzieci czteroletnie (czworo) i pięcioletnie (dwanaścioro). Wspólnie z dziećmi bawić się będą i prowadzić zajęcia nauczycielki : p.Ela, p.Gosia, p.Kinga, oraz istotną pomocą służyć nam będzie p. Ania. Nowoprzyjęte dzieci brały udział w spotkaniach integracyjnych, które odbyły się w sierpniu.
Pierwsze dni w przedszkolu pozwoliły dzieciom i paniom bliżej poznać się. Dzieci chętnie bawią się ze sobą i z uśmiechem na twarzy przychodzą do przedszkola, poznały zasady zachowania czyli kodeks przedszkolaka. Piękna pogoda sprzyja zabawom w ogrodzie i spacerom. Niebawem nowe dzieci będą pasowane na przedszkolaka, dlatego czeka nas mnóstwo pracy związanej z przygotowaniami do tej uroczystości.

————————————————————————-

 

TEMATY KOMPLEKSOWE NA MIESIĄC LISTOPAD

1.Kraina bezpieczeństwa
2.Polska naszym domem
3.Deszczowa muzyka
4.W świecie emocji

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Obszar fizyczny
-aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
-wykonywanie podstawowych cwiczeń gimnastycznych
-wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu
-wykazaywanie spontanicznej aktywności ruchowej
-usprawnienie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie
mięśni policzkowych
-malowanie rękami i palcami, rozwijanie sprawności manualnej
-wykonywanie masażyków relaksacyjnych
-poruszanie się w rytmie wygrywanym na instrumentach- uczestniczenie w zabawach ruchowych

– wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
– wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych
– kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
– doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
– inicjuje zabawy konstrukcyjne

Obszar emocjonalny
-przewidywanie skutków swojego zachowania
-nazywanie stanów emocjonalnych
-kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach
-nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
-wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób
-dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski
-panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami
-szukanie bliskości z innymi

Obszar społeczny
-dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych
-dokonywanie wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków
-rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowani
-szanowanie praw rówieśników, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych
osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzanie w zabawie
-pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu
-zwracanie się o pomoc do nauczyciela w sytuacjach trudnych
-umiejętna współpraca z grupą
-integrowanie się z grupą
-kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań jako członka narodu(Polka, Polak)
-kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem
przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
-tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla
kraju wydarzeń
-respektowanie prawa innych osób, np. podczas czekania na swoją kolej

Obszar poznawczy
-wyjaśnienie pojęcia “bezpieczeństwo”
-wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie
-znajomość zasad bezpieczeństwa
-znajomość numerów bezpieczeństwa
-znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować
-znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli
-znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa
-doskonalenie umiejetności odczytywania wybranych symboli i znaków
wykorzystywanych w ruchu drogowym
-doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
-utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać
-znajomość cyfry “4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie
-kreślenie szlaczków
-doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu
wyrażenia określonych treści i odczuwanych emocji
-wyrażanie emocji odczuwanych pod wpływem muzyki poprzez różne formy wyrazu
-dostrzeganie znaczenia umiejetności czytania i pisania w życiu codziennym
-kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości, stolicy kraju, najważniejszych rzek, charakterystycznych regionów z ich symbolami oraz wskazywaniem granic, w tym Morza Bałtyckiego
-rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych
-wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe i
wygląd flagi, godła
-słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała, świadomość sytuacji, w której jest grany hymn państwowy
-rozumienie konieczności szanowania symboli narodowych
-posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu
-rozumieniei posługiwanie się symbolami graficznymi oznaczającymi kierunek
-rozumienie jak działa termometr
-przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych
-poznanie obrazu graficznego głoski “K”,”k”
-zrozumienie właściwości wody, jej stanów skupienia podczas doświadczeń
-zrozumienie obiegu wody w przyrodzie
-tworzenie wymyśloych postaci
-ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez
różnorodne formy eksprsji: plastyczną, techniczną, muzyczną
-przeliczanie i klasyfikowanie ze względu na rozmiar
-uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter “U”,”u”

NASZE PLANY

– Obchody Święta Niepodległości
– KinoPrzedszkole
– Dzień Praw Dziecka – spotkanie z pedagogiem przedszkolnym
– zabawy z Pluszowym Misiem
– Andrzejki

Warto pamiętać o tych dniach….
01.11 – Wszystkich Świętych
05.11 – Dzień Postaci z Bajek
10.11 – Dzień Jeża
11.11 – Święto Niepodległości
20.11 – Dzień Praw Dziecka
22.11 – Dzień Kredki
25.11 – Dzień Pluszowego Misia
29.11 – Andrzejki

Szczegółowe informacje dotyczące planów pracy i wszelakich działań przekazywane są przez zamkniętą grupę messengerową.