26 lutego 2020

Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 1 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Proszę pamiętać, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola muszą złożyć w terminie od 27.03.23- 31.03.23 do godziny 15:00 potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia.

Jeżeli tego Państwo nie złożycie to dziecko, mimo iż zostało zakwalifikowane, nie będzie przyjęte.

03.04.2023r. podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/ 2024.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych , zamieszczona zostanie w gablocie umieszczonej na ścianie budynku przedszkola oraz w formie zdjęcia na stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

 

 

skanowanie0120

skanowanie0121

skanowanie0122

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA