26 lutego 2020

Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 1 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20.02.2023r.,  rekrutacja do Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie :

od 27.02.2023r. do 17.03.2023r.

( patrz: harmonogram rekrutacji- zakładka Dla rodziców- Rekrutacja)

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w zakładce Rekrutacja  lub  w przedszkolu w wersji papierowej ( od 27.02.2023r.)

Wnioski można składać  dopiero od 27.02.2023r. Data złożenia wniosku nie wpływa na to czy dziecko będzie przyjęte czy też nie. Wszystko zależy od ilości uzyskanych punktów. Jeżeli ktoś z Państwa złożył wniosek o przyjęcie dziecka w roku poprzednim a dziecko rocznikiem nie kwalifikowało się do przyjęcia to nie ma za to punktów ( z kryteriów gminnych pkt.5.)

  • Za pomocą poczty elektronicznej

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki przedszkola. Adres mailowy: przedszkole@jarzebinka.org

Podpisany wniosek przez obojga rodziców wraz z załącznikami przesyłamy w formie skanów dokumentów, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W tytule wiadomości należy wpisać: WNIOSEK REKRUTACYJNY 2023/2024 i inicjały dziecka.

Zdjęcia i  niewyraźne dokumenty, nie będą honorowane.

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy do  przesyłanie dokumentów w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło i podanie tego hasła drogą telefoniczną pod numerem 612921190 podając inicjały zamieszczone w tytule wiadomości w godzinach 9:00-14:00.

Po odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora przedszkola zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila. Jeżeli nie ma zwrotnego maila proszę o ponowne przesłanie wiadomości.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można  złożyć osobiście w godzinach pracy przedszkola- wrzucając do wystawionej w korytarzyku skrzynki z napisem Rekrutacja lub przekazując pracownikowi przedszkola.

Złożony niekompletny wniosek lub złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany.

Proszę pamiętać, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola muszą złożyć w terminie od 27.03.23- 31.03.23 do godziny 15:00 potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia.

Jeżeli tego Państwo nie złożycie to dziecko, mimo iż zostało zakwalifikowane, nie będzie przyjęte.

03.04.2023r. podanie przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2023/ 2024.

 

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych , zamieszczona zostanie w gablocie umieszczonej na ścianie budynku przedszkola oraz w formie zdjęcia na stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

 

skanowanie0120

skanowanie0121

skanowanie0122

WNIOSEK 2023-2024

Wniosek nie otwiera się na przeglądarce Google Chrome!!!

Przypominamy, że do wniosku konieczne jest dołączenie zaświadczeń z zakładu pracy  o zatrudnieniu!!!

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA WOLI ZAPISU DZIECKA