Informacje dodatkowe w sprawie dyżuru letniego w miesiącu lipcu

UWAGA – INFORMACJE DODATKOWE W SPRAWIE DYŻURU LETNIEGO

Podstawa prawna:

  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) – druga aktualizacja.
  • Wewnętrzne Procedury i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Nr 5 w Szamotułach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Szanowni Państwo,

Podczas dyżuru letniego w miesiącach lipcu i sierpniu 2020r.,

        w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  za zgodą dyrektorów obu placówek,

istnieje możliwość zapisu dziecka z innego przedszkola.

Dla rodziców znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, spowodowanej brakiem możliwości zapewnienia dziecku opieki podczas miesięcy wakacyjnych, a zainteresowanych zapisem do  Przedszkola Nr 5 Miś ul. Hokejowa 1 na miesiąc lipiec,  pod komunikatem znajdują się do pobrania: deklaracja zapisu dziecka na dyżur letni oraz oświadczenia, które Rodzice zobowiązani są wypełnić i złożyć/- przesłać mailowo na  adres przedszkole@jarzebinka.org lub wrzucić do przedszkolnej skrzynki na listy do dnia 16 czerwca 2020r. godziny 15:00

Proszę również o zapoznanie się z Procedurami obowiązującymi
w Przedszkolu Nr 5.

Dyrektor Przedszkola nr 1

M. Echaust-Kiełpińska.

 

karta zgłoszenia dyżur wakacje 2020