Przedszkole nr 1 w Szamotułach

"Jarzębinka"

Bardzo Ważna Informacja

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki oraz pismem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2021r. przedszkole będzie prowadziło zajęcia dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Warunkiem zorganizowania zajęć dla dzieci jest złożenie Read more about Bardzo Ważna Informacja[…]

Bardzo Ważna Informacja

Bardzo ważne. W związku z nowymi obostrzeniami, tj. zamknięciem przedszkola od 27 marca do 9 kwietnia, proszę wszystkich rodziców służb mundurowych, medycznych związanych bezpośrednio z walką z covid-19 o informację do jutra, do 8:00 na grupie czy przyślą dzieci w tych dniach do przedszkola. M. Echaust-Kiełpińska

Przerwa świąteczna – Wielkanoc 2021

Szanowni Rodzice, Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się 01.04.21 i trwa do 06.04.2021. W dniach 01.04-czwartek, 02.04-piątek i 06.04.21 przedszkole pełnić będzie dyżur. Bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które w tych dniach przyjdą do przedszkola u nauczycieli grup poprzez facebookowe grupy do 26.03.21r. Na spotkanie z Zajączkiem połączone z Wielkanocnym śniadaniem zapraszamy dzieci 31.03.21r. M. Echaust-Kiełpińska

Ważne informacje dotyczące rekrutacji

  KILKA INFORMACJI O REKRUTACJI Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dzieci 3-6 – letnie). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica / opiekuna prawnego. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Szamotuły. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę Read more about Ważne informacje dotyczące rekrutacji[…]

Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022   KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021r. Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w terminie świadczyć będzie o rezygnacji z miejsca w przedszkolu. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego mogą Państwo Read more about Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2021/2022[…]

Zimowy konkurs plastyczny

Zimowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich rodzin z ,, Jarzębinki”

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków z rodzicami (można poprosić o pomoc także babcię, dziadka) do udziału w konkursie plastycznym
,,Zima 2021 wokół nas”.
Prace prosimy przynosić do przedszkola do 12.02.2021r.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego ,,Zima 2021 wokół nas”.
Cele:
– wzmacnianie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa, zachęcanie do wspólnego działania;
– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
– kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
– rozwijanie zdolności manualnych.

Organizator:
Przedszkole Nr 1 ,,Jarzębinka” w Szamotułach
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają; mgr Małgorzata Kąkol, mgr Edyta Biedna, mgr Ewa Szymenderska.

Uczestnicy konkursu:
przedszkolaki ,,Jarzębinki” wsparci przez rodziców, babcie i dziadków. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Zasady konkursu:
1. Czas trwania konkursu od 28 stycznia do 12 lutego 2021r.
2. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczające do Przedszkola nr1 ,, Jarzębinka” w Szamotułach.
3. Wymagania techniczne:
– technika dowolna,
– format pracy A3 lub A4, praca płaska,
– praca dziecka we współpracy z rodzicem, babcią, dziadkiem.
4.Metryczka: każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora pracy; nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza; imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem zastała wykonana praca.

5.Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość, estetyka i staranność wykonania.

6. Komisja konkursowa
Prace konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

7.Nagrody
W konkursie przewidziano nagrody w dwóch grupach wiekowych:

3-4 -latki

5-6-latki

za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenia nagród nastąpi 19 lutego 2021r.
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola i grup […]

Informacje – przerwa świąteczna i ferie zimowe

Przerwa świąteczna: Szanowni Rodzice, W tym roku przerwa świąteczna rozpoczyna się 23.12.20 i trwa do 31.12.2020. W dniach 23.12/środa, 28.12/poniedziałek, 29.12/wtorek, 30.12/środa i 31.12/czwartek przedszkole pełnić będzie dyżur. Bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które w tych dniach przyjdą do przedszkola u nauczycieli grup poprzez facebookowe grupy do dnia 18.12.2020r. Ferie zimowe: Zapewne słyszeliście Państwo wypowiedzi Read more about Informacje – przerwa świąteczna i ferie zimowe[…]