Przedszkole nr 1 w Szamotułach

"Jarzębinka"

Godziny Przyprowadzania i Odbierania Dzieci

GODZINY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 pracuje w godzinach: 6:30-16:30 Przyprowadzanie dzieci: 6:30-8:45 Odbiór dzieci: 12:45-13:00 14:30-16:30 Przyprowadzając dziecko od godz. 6:30-dzwonimy do Sali p. Ewy Odbierając dzieci od 12:45-13:00 dzwonimy do sal Pań, do których chodzą dzieci. Odbierając dzieci od 14:30-15:00- dzwonimy do sal Pań, do których chodzą dzieci. Od Read more about Godziny Przyprowadzania i Odbierania Dzieci[…]

Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE Proszę o terminowe regulowanie opłat za wyżywienie/pobyt dziecka w Przedszkolu. Przypominam, że brak opłat za 2 miesiące skutkuje wykreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola. Termin zapłaty mija 10 dnia każdego miesiąca. W tym dniu pieniądze powinny być zaksięgowane na koncie. Proszę o zwrócenie uwagi na numer konta, na który wpłacane są pieniądze, Read more about Opłaty za przedszkole[…]

Ubezpieczenie NNW

UBEZPIECZENIE NNW Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła i rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Uwaga: informacja przygotowana na podstawie pisma MEN nr DWKI-WPB.513.168.2019.BN z 1 Read more about Ubezpieczenie NNW[…]

Współpraca z poradnią

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY, GRONO PEDAGOGICZNE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI,             Cieszymy się ogromnie z powrotu do stacjonarnego nauczania naszych dzieci i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego jest stały kontakt z gronem rówieśniczym, możliwość realizacji swoich planów i marzeń, swoboda i wolność w decydowaniu o formie spędzania czasu wolnego, trening umiejętności społecznych, który Read more about Współpraca z poradnią[…]

DYŻUR LETNI

Uwaga Rodzice! Przypominamy, że w tym roku szkolnym podczas letnich wakacji nasze przedszkole pełni dyżur w lipcu. Na dzień dzisiejszy, dzieci mogą przebywać na wakacyjnym dyżurze tylko w swoim przedszkolu. Zgłoszenia dzieci na dyżur w lipcu proszę przesyłać na grupę do 23 czerwca 2021r.                                                                                                             Maria Echaust – Kiełpińska

REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE

Szanowni Rodzice! Przypominamy, że przedszkole nadal pracuje w warunkach obostrzonego rygoru sanitarnego i obowiązują przyjęte procedury. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała. Dziecko chore proszę pozostawić w domu aż do całkowitego wyleczenia. Proszę nie lekceważyć żadnych oznak choroby. Pamiętajmy, że do przedszkola uczęszczają także inne dzieci, które Read more about REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE[…]

Nabór do Szkoły Muzycznej

„Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach zachęca dzieci i młodzież do nauki gry w naszej szkole. Nauka odbywa się w cyklu 6-letnim (dla młodszych dzieci 6-10 lat) i cyklu 4-letnim (8-16 lat). Uczymy gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, perkusji, puzonie i fagocie. Rekrutacja odbędzie się 7 i 8 czerwca. Szczegóły Read more about Nabór do Szkoły Muzycznej[…]