Uwaga Rodzice – ubezpieczenie dzieci NNW

UWAGA RODZICE – Ubezpieczenie dzieci NNW

Uprzejmie przypominam, że:

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci/uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

To rodzice rozstrzygają, czy należy w przedszkolu ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

Aby ułatwić Państwu podjęcie samodzielnych decyzji, co do wyboru ubezpieczenia na nowy rok szkolny dla swojego dziecka, poniżej umieszczamy propozycje ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, które spłynęły na adres mailowy  przedszkola:

Centrum Polis

Do wyboru jest aż 7 wariantów ubezpieczenia. Do wybranego wariantu można dokupić podwyższenie świadczenia za pobyt w szpitalu lub podwyższenie sumy ubezpieczenia tytułem kosztów leczenia.

Składka przy każdym wariancie obejmuje ubezpieczenie na 12 miesięcy. Polisę możemy wystawić w każdej chwili z ochroną od 01.09.2022 do 31.08.2023.

Składki za ubezpieczenie zbieramy do 20.10.2022

Dodatkowe zniżki i rabaty możemy ustalać indywidualnie.

METRYKA 2022 Centrum Polis NNW 2022-23 1

Postanowienia Dodatkowe i Odmienne od OWU –

CENTRUM POLIS Akcja Szkolna 2022_DUOiZ_(Ubezpieczający – placówki oświatowe)

OWU-EDU-PLUS-od-04.04.2022r.

Oferta TUZ Ubezpieczenia
„Bezpieczna Nauka”
 • Wypłata odszkodowania  nawet do 175 000 zł
 • Dodatkowe 10% SU w przypadku zawarcia ubezpieczenia grupowego
 • Możliwość zwolnienia grupy do 10% uczniów z opłacenia składki
 • Zwrot kosztów rehabilitacji nawet do 7 000 zł
 • Pobyt w szpitalu w wyniku NW i choroby
 • Świadczenie bólowe w wysokości 500 zł niezależnie od wariantu ubezpieczenia
 • Ugryzienie przez kleszcza
 • Wyczynowe uprawianie sportu (również poza szkołą), np. jazda konna, piłka nożna, pływanie
 • Wysoki zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku NW
 • Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów uszkodzonych w wyniku NW
  Mamy nadzieję, że oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.
  (Materiał ma charakter marketingowy, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego)
  Skontaktuj się z nami:
  663 152 604 730 952 198
  multiagencja.ers@vp.pl

Oferta TUZ 22-23 (4)

ONLINE – TUZ

FORMA TRADYCYJNA -TUZ

 

 

Colonnade Insurance S.A.

ulotka Nord Serwis_1108_2022_ogólny_o