Rekrutacja – informacje

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 1 NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 09.02.2022r.,  rekrutacja do Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie :

od 28.02.2022r. do 18.03.2022r.

(patrz: harmonogram rekrutacji- zakładka – Rekrutacja)

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w zakładce Rekrutacja  lub  w przedszkolu w wersji papierowej (od 25.02.2022r.)

Wnioski można składać  dopiero od 28.02.2022r.

Data złożenia wniosku nie wpływa na to czy dziecko będzie przyjęte czy też nie. Wszystko zależy od ilości uzyskanych punktów.

Jeżeli ktoś z Państwa złożył wniosek o przyjęcie dziecka w roku poprzednim a dziecko rocznikiem nie kwalifikowało się do przyjęcia to nie ma za to punktów ( z kryteriów gminnych pkt.5.)

  • Za pomocą poczty elektronicznej

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki przedszkola. Adres mailowy: przedszkole@jarzebinka.org

Podpisany wniosek przez obojga rodziców wraz z załącznikami przesyłamy w formie skanów dokumentów, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. W tytule wiadomości należy wpisać: WNIOSEK REKRUTACYJNY 2022/2023.

Zdjęcia i  niewyraźne dokumenty, nie będą honorowane.

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy do  przesyłania dokumentów w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło i podanie tego hasła drogą telefoniczną pod numerem 612921190 w godzinach 9:00-14:00.

Po odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora przedszkola zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola można również złożyć osobiście w godzinach pracy przedszkola- wrzucić do wystawionej w korytarzyku skrzynki z napisem Rekrutacja.

Złożony niekompletny wniosek lub złożony po terminie, nie będzie rozpatrywany.

 

Proszę pamiętać, że Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola muszą złożyć w terminie od 28.03.22- 01.04.22 potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia. Jeżeli tego Państwo nie złożycie, to dziecko, mimo iż zostało zakwalifikowane, nie będzie przyjęte.