Deklaracja o kontynuacji

Szanowni Rodzice,

W związku ze zbliżającą się rekrutacją, która w tym roku prowadzona będzie od 28 lutego do 18 marca, od jutra nauczyciele rozdawać będą dzieciom deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Wypełnioną deklaracje należy zwrócić do nauczyciela grupy do 21 lutego.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacja z miejsca dla dziecka. Rodzice dzieci nieobecnych deklaracje będą mogli pobrać ze strony internetowej.

M. Echaust-Kiełpińska

Deklaracja o kontynuacji