Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

  • KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo!

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021r.

Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w terminie świadczyć będzie o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego mogą Państwo pobrać na stronie internetowej w zakładce Dla rodziców- Rekrutacja lub w wersji papierowej –rozdają nauczyciele grup.

  • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28.01.2021r., rozpocznie się rekrutacja do Przedszkola nr 1 na rok szkolny 2021/2022 od 1.03.2021r. do 19.03.2021r.– harmonogram rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest na stronie internetowej w zakładce Dla rodziców- Rekrutacja lub w przedszkolu w wersji papierowej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID-19, informuję, że osoby zamierzające wziąć udział w rekrutacji dziecka do przedszkola, mogą składać wnioski za pomocą:

  • poczty elektronicznej

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki przedszkolnej: przedszkole@jarzebinka.org

Podpisany wniosek przez obojga rodziców i załączniki przesyłamy w formie skanów dokumentów zgodnie z nowym harmonogramem rekrutacji.

W tytule wiadomości należy wpisać: WNIOSEK REKRUTACYJNY 2021/2022-Imię Nazwisko dziecka.

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło i podanie tego hasła drogą telefoniczną pod numerem 612921190 w godzinach 8:00-14:00.

O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora przedszkola zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-mail.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola w wersji papierowej można również złożyć  do  pojemnika w korytarzyku przedszkola z napisem rekrutacja- w godzinach pracy przedszkola, bądź do skrzynki na listy- po zamknięciu przedszkola.

Złożony wniosek niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 1

M. Echaust-Kiełpińska