BARDZO PILNY KOMUNIKAT – REKRUTACJA

KOMUNIKAT – REKRUTACJA

Wyniki rekrutacji będą dostępne w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola – wg nowych wytycznych – Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020

 Informacje można również uzyskać

telefonicznie 612921190 – w godzinach od 8:00 do 14:00

Terminy:

14 kwietnia o godz. 13:00 zostaną wywieszone i umieszczone

na stronie internetowej przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

– oświadczenia potwierdzenia woli, dotyczące kandydatów zakwalifikowanych, rodzice  składają w przedszkolu od 14 do 17 kwietnia 2020r. 

Dokument można pobrać z zakładki – Rekrutacja i wrzucić do przedszkolnej skrzynki na listy,

bądź przesłać  drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola

przedszkole@jarzebinka.org z dopiskiem w tytule potwierdzenie woli

(niedostarczenie dokumentu w terminie, będzie równoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu)

20 kwietnia o godz. 13:00 zostaną wywieszone w gablocie i umieszczone na stronie internetowej przedszkola listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Szczegółowe informacje znajdują się w nowym Harmonogramie, ( zakładka  Rekrutacja ), uwzględniającym przedłużenie terminów rekrutacji.

Maria Echaust-Kiełpińska

Dyrektor Przedszkola Nr 1