RADA RODZICÓW

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

 

       Podczas zebrania rodziców dn. 19-09-2019 ustalono:

– składka Rady rodziców płatna 50 zł na semestr za każde dziecko uczęszczające do przedszkola w roku 2019/2020

             I rata płatna do 15-11-2019r.

             II rata płatna do 15-02-2020r.

Wyżej wymienione opłaty prosimy wpłacać na konto w Banku Spółdzielczym numer

81 9072 0002 3004 0410 7051 0001

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 1

Tytułem: imię i nazwisko dziecka , nazwa grupy