Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022   KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021r. Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w terminie świadczyć będzie o rezygnacji z miejsca w przedszkolu. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego mogą Państwo Read more about Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2021/2022[…]

Zimowy konkurs plastyczny

Zimowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich rodzin z ,, Jarzębinki”

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków z rodzicami (można poprosić o pomoc także babcię, dziadka) do udziału w konkursie plastycznym
,,Zima 2021 wokół nas”.
Prace prosimy przynosić do przedszkola do 12.02.2021r.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego ,,Zima 2021 wokół nas”.
Cele:
– wzmacnianie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa, zachęcanie do wspólnego działania;
– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
– kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
– rozwijanie zdolności manualnych.

Organizator:
Przedszkole Nr 1 ,,Jarzębinka” w Szamotułach
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają; mgr Małgorzata Kąkol, mgr Edyta Biedna, mgr Ewa Szymenderska.

Uczestnicy konkursu:
przedszkolaki ,,Jarzębinki” wsparci przez rodziców, babcie i dziadków. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Zasady konkursu:
1. Czas trwania konkursu od 28 stycznia do 12 lutego 2021r.
2. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczające do Przedszkola nr1 ,, Jarzębinka” w Szamotułach.
3. Wymagania techniczne:
– technika dowolna,
– format pracy A3 lub A4, praca płaska,
– praca dziecka we współpracy z rodzicem, babcią, dziadkiem.
4.Metryczka: każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora pracy; nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza; imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem zastała wykonana praca.

5.Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość, estetyka i staranność wykonania.

6. Komisja konkursowa
Prace konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

7.Nagrody
W konkursie przewidziano nagrody w dwóch grupach wiekowych:

3-4 -latki

5-6-latki

za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenia nagród nastąpi 19 lutego 2021r.
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola i grup […]

Informacje – przerwa świąteczna i ferie zimowe

Przerwa świąteczna: Szanowni Rodzice, W tym roku przerwa świąteczna rozpoczyna się 23.12.20 i trwa do 31.12.2020. W dniach 23.12/środa, 28.12/poniedziałek, 29.12/wtorek, 30.12/środa i 31.12/czwartek przedszkole pełnić będzie dyżur. Bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które w tych dniach przyjdą do przedszkola u nauczycieli grup poprzez facebookowe grupy do dnia 18.12.2020r. Ferie zimowe: Zapewne słyszeliście Państwo wypowiedzi Read more about Informacje – przerwa świąteczna i ferie zimowe[…]

Ważne informacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice, W związku z rozwojową sytuacją, kwarantanną, zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, personelu obsługi, przedszkole uruchamia 3 oddziały od dnia 02.11.2020r. Możemy przyjąć maksymalnie 70 dzieci. Grupy te będą mieszane. W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą, aby osoby, które mają taką możliwość pozostawiły dzieci w domu. Prosimy o informację zwrotną do wychowawców Read more about Ważne informacje dla Rodziców[…]

Zamknięcie przedszkola

Szanowni Rodzice, W związku z obecną sytuacją epidemiczną, wystąpienia zakażenia wirusem Covid- 19 wśród personelu a tym samym kwarantanny części pracowników i dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE, Organu Prowadzącego zamknięcie Przedszkola zostaje przedłużone do 01.11.2020r. Bardzo proszę systematycznie przeglądać strony grupowe poprzez, które będę się z Państwem kontaktowała i informowała o podjętych decyzjach. Jeżeli Read more about Zamknięcie przedszkola[…]

Zamknięcie przedszkola

Z powodu wystąpienia zakażenia wirusem Covid- 19 wśród personelu, a tym samym kwarantanny części  pracowników i jednej grup dzieci, nasze przedszkole będzie zamknięte od 23 października 2020r. do 29 października 2020r. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości.   W związku z zamknięciem przedszkola możecie Państwo skorzystać z opieki nad zdrowym dzieckiem. Druk do pobrania Read more about Zamknięcie przedszkola[…]

Informacje z zebrań z rodzicami

Przebieg Zebrań z rodzicami  07,09,10, 14.09.2020r.   Przedstawienie się nauczycieli pracujących w danej grupie zwrócenie rodzicom uwagi że każdy nauczyciel jest tak samo ważny. Informacji o dzieciach udzielają tylko nauczyciele. Można się umówić wcześniej na rozmowę. Natychmiastowe zgłaszanie przez Rodziców wszelkich zmian np. w numerach  telefonów, adresie zamieszkania, osobach upoważnionych do odbioru dziecka. Zapoznanie z Read more about Informacje z zebrań z rodzicami[…]

Zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice – Informacja o zebraniach W związku z obecną sytuacją epidemiczną informuję, że zebrania dla rodziców odbędą się  w trzech turach. Każdy Rodzic uczestniczący w zebraniu ma założoną maseczkę, dezynfekuje wchodząc ręce lub ma założone rękawiczki i ochraniacze na obuwie.   Poniedziałek   07.09.2020 –godz. 17:00  zebranie z rodzicami mają grupy p. Kasi „Wiewiórki” i p. Edyty Read more about Zebrania z rodzicami[…]