Nabór do Szkoły Muzycznej

„Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach zachęca dzieci i młodzież do nauki gry w naszej szkole. Nauka odbywa się w cyklu 6-letnim (dla młodszych dzieci 6-10 lat) i cyklu 4-letnim (8-16 lat). Uczymy gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, perkusji, puzonie i fagocie. Rekrutacja odbędzie się 7 i 8 czerwca. Szczegóły Read more about Nabór do Szkoły Muzycznej[…]

Bardzo Ważna Informacja

Bardzo ważne. W związku z nowymi obostrzeniami, tj. zamknięciem przedszkola od 27 marca do 9 kwietnia, proszę wszystkich rodziców służb mundurowych, medycznych związanych bezpośrednio z walką z covid-19 o informację do jutra, do 8:00 na grupie czy przyślą dzieci w tych dniach do przedszkola. M. Echaust-Kiełpińska

Ważne informacje dotyczące rekrutacji

  KILKA INFORMACJI O REKRUTACJI Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dzieci 3-6 – letnie). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica / opiekuna prawnego. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Szamotuły. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę Read more about Ważne informacje dotyczące rekrutacji[…]

Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022   KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Szanowni Państwo! Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, w nieprzekraczalnym terminie do 26.02.2021r. Niezłożenie lub złożenie deklaracji po w/w terminie świadczyć będzie o rezygnacji z miejsca w przedszkolu. Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego mogą Państwo Read more about Komunikat dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2021/2022[…]

Zimowy konkurs plastyczny

Zimowy konkurs plastyczny dla przedszkolaków i ich rodzin z ,, Jarzębinki”

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków z rodzicami (można poprosić o pomoc także babcię, dziadka) do udziału w konkursie plastycznym
,,Zima 2021 wokół nas”.
Prace prosimy przynosić do przedszkola do 12.02.2021r.

Regulamin wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego ,,Zima 2021 wokół nas”.
Cele:
– wzmacnianie więzi rodzinnych, integracja międzypokoleniowa, zachęcanie do wspólnego działania;
– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych;
– kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;
– kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
– rozwijanie zdolności manualnych.

Organizator:
Przedszkole Nr 1 ,,Jarzębinka” w Szamotułach
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają; mgr Małgorzata Kąkol, mgr Edyta Biedna, mgr Ewa Szymenderska.

Uczestnicy konkursu:
przedszkolaki ,,Jarzębinki” wsparci przez rodziców, babcie i dziadków. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.

Zasady konkursu:
1. Czas trwania konkursu od 28 stycznia do 12 lutego 2021r.
2. Uczestnicy: dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczające do Przedszkola nr1 ,, Jarzębinka” w Szamotułach.
3. Wymagania techniczne:
– technika dowolna,
– format pracy A3 lub A4, praca płaska,
– praca dziecka we współpracy z rodzicem, babcią, dziadkiem.
4.Metryczka: każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora pracy; nazwę grupy, do której dziecko uczęszcza; imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem zastała wykonana praca.

5.Kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość, estetyka i staranność wykonania.

6. Komisja konkursowa
Prace konkursowe będą oceniane przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola.

7.Nagrody
W konkursie przewidziano nagrody w dwóch grupach wiekowych:

3-4 -latki

5-6-latki

za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenia nagród nastąpi 19 lutego 2021r.
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej przedszkola i grup […]

Informacje – przerwa świąteczna i ferie zimowe

Przerwa świąteczna: Szanowni Rodzice, W tym roku przerwa świąteczna rozpoczyna się 23.12.20 i trwa do 31.12.2020. W dniach 23.12/środa, 28.12/poniedziałek, 29.12/wtorek, 30.12/środa i 31.12/czwartek przedszkole pełnić będzie dyżur. Bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które w tych dniach przyjdą do przedszkola u nauczycieli grup poprzez facebookowe grupy do dnia 18.12.2020r. Ferie zimowe: Zapewne słyszeliście Państwo wypowiedzi Read more about Informacje – przerwa świąteczna i ferie zimowe[…]

Ważne informacje dla Rodziców

Szanowni Rodzice, W związku z rozwojową sytuacją, kwarantanną, zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, personelu obsługi, przedszkole uruchamia 3 oddziały od dnia 02.11.2020r. Możemy przyjąć maksymalnie 70 dzieci. Grupy te będą mieszane. W tej sytuacji zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą, aby osoby, które mają taką możliwość pozostawiły dzieci w domu. Prosimy o informację zwrotną do wychowawców Read more about Ważne informacje dla Rodziców[…]

Zamknięcie przedszkola

Szanowni Rodzice, W związku z obecną sytuacją epidemiczną, wystąpienia zakażenia wirusem Covid- 19 wśród personelu a tym samym kwarantanny części pracowników i dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii PSSE, Organu Prowadzącego zamknięcie Przedszkola zostaje przedłużone do 01.11.2020r. Bardzo proszę systematycznie przeglądać strony grupowe poprzez, które będę się z Państwem kontaktowała i informowała o podjętych decyzjach. Jeżeli Read more about Zamknięcie przedszkola[…]