Uwaga Rodzice – ubezpieczenie dzieci NNW

UWAGA RODZICE – Ubezpieczenie dzieci NNW Uprzejmie przypominam, że: Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci/uczniów. Także rady rodziców nie Read more about Uwaga Rodzice – ubezpieczenie dzieci NNW[…]

Zapisy na dyżur letni

DYŻUR PODCZAS WAKACJI LETNICH                                                      SZANOWNI RODZICE,                                                              PRZYPOMINAM, ŻE PODCZAS WAKACJI LETNICH: DYŻUR W MIESIĄCU SIERPNIU PEŁNI NASZE PRZEDSZKOLE 🙂 W LIPCU PRZEDSZKOLE NR 5 „MIŚ” PRZY UL. HOKEJOWEJ. Read more about Zapisy na dyżur letni[…]

REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE

Szanowni Rodzice! Przypominamy, że przedszkole nadal pracuje w warunkach obostrzonego rygoru sanitarnego i obowiązują przyjęte procedury. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała. Dziecko chore proszę pozostawić w domu aż do całkowitego wyleczenia. Proszę nie lekceważyć żadnych oznak choroby. Pamiętajmy, że do przedszkola uczęszczają także inne dzieci, które Read more about REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE[…]

Nabór do Szkoły Muzycznej

„Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach zachęca dzieci i młodzież do nauki gry w naszej szkole. Nauka odbywa się w cyklu 6-letnim (dla młodszych dzieci 6-10 lat) i cyklu 4-letnim (8-16 lat). Uczymy gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, perkusji, puzonie i fagocie. Rekrutacja odbędzie się 7 i 8 czerwca. Szczegóły Read more about Nabór do Szkoły Muzycznej[…]

Bardzo Ważna Informacja

Bardzo ważne. W związku z nowymi obostrzeniami, tj. zamknięciem przedszkola od 27 marca do 9 kwietnia, proszę wszystkich rodziców służb mundurowych, medycznych związanych bezpośrednio z walką z covid-19 o informację do jutra, do 8:00 na grupie czy przyślą dzieci w tych dniach do przedszkola. M. Echaust-Kiełpińska

Ważne informacje dotyczące rekrutacji

  KILKA INFORMACJI O REKRUTACJI Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (dzieci 3-6 – letnie). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica / opiekuna prawnego. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Szamotuły. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie rekrutacji są brane pod uwagę Read more about Ważne informacje dotyczące rekrutacji[…]