Zebranie z Rodzicami w sprawie aplikacji

Szanowni Rodzice, W związku ze zmianą systemu logowania i wylogowywania od 01 marca 2024r. – przechodzimy na aplikację : kids-app.pl –  zapraszamy Państwa na zebranie dnia 27 lutego na  godz. 16:30. W zebraniu uczestniczyć będzie osoba odpowiedzialna za wdrożenie systemu, która udzieli  wszelkich wyjaśnień. Po spotkaniu z Panią Aurelią odbędą się zebrania w poszczególnych grupach Read more about Zebranie z Rodzicami w sprawie aplikacji[…]

Uwaga Rodzice – ubezpieczenie dzieci NNW

UWAGA RODZICE – Ubezpieczenie dzieci NNW Uprzejmie przypominam, że: Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci/uczniów. Także rady rodziców nie Read more about Uwaga Rodzice – ubezpieczenie dzieci NNW[…]

Zapisy na dyżur letni

DYŻUR PODCZAS WAKACJI LETNICH                                                      SZANOWNI RODZICE,                                                              PRZYPOMINAM, ŻE PODCZAS WAKACJI LETNICH: DYŻUR W MIESIĄCU SIERPNIU PEŁNI NASZE PRZEDSZKOLE 🙂 W LIPCU PRZEDSZKOLE NR 5 „MIŚ” PRZY UL. HOKEJOWEJ. Read more about Zapisy na dyżur letni[…]

REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE

Szanowni Rodzice! Przypominamy, że przedszkole nadal pracuje w warunkach obostrzonego rygoru sanitarnego i obowiązują przyjęte procedury. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała. Dziecko chore proszę pozostawić w domu aż do całkowitego wyleczenia. Proszę nie lekceważyć żadnych oznak choroby. Pamiętajmy, że do przedszkola uczęszczają także inne dzieci, które Read more about REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE[…]