REŻIM SANITARNY – PRZYPOMNIENIE

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że przedszkole nadal pracuje w warunkach obostrzonego rygoru sanitarnego i obowiązują przyjęte procedury.

Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby: kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała.

Dziecko chore proszę pozostawić w domu aż do całkowitego wyleczenia. Proszę nie lekceważyć żadnych oznak choroby.

Pamiętajmy, że do przedszkola uczęszczają także inne dzieci, które mogą zarazić się od chorego rówieśnika.

W naszej placówce dbamy o zdrowie wszystkich przedszkolaków.

                                                                                                         Maria Echaust – Kiełpińska