Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych 3-,4-,5-,6-letnich

INFORMACJA DLA RODZICÓW  DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH 3-4, 5-6 LETNICH

Rodziców  dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/21

do grup najmłodszych  3-4 latków i  grupy 5-6 latków,

zapraszamy dnia 26.08.2020 tj. środa na godz. 17:00

do ogrodu przedszkolnego na zebranie organizacyjne.

Proszę o przybycie tylko jednego rodzica bez dzieci.

Nie będzie  zajęć adaptacyjnych