Pilna informacja dla Rodziców

Proszę o uważne zapoznanie się z pismem!

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Wyjaśnienie:

Szanowni Rodzice,

 

W związku z Państwa pytaniami jak będzie funkcjonować przedszkole informuję, że szczegółowy regulamin, procedury będą do zapoznania jak je dopracuję ponieważ, uzależnione to jest też od ilości zgłoszeń. Na pewno liczba miejsc i pobyt dzieci w przedszkolu musi spełniać wytycznymi GIS, MZ,MEN .

 

 • Wg wytycznych GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2.
 • Dzieci nie będą przebywać w swoich grupach, będzie grupa łączona.

Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze mają: dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, sklepie.

 • Na terenie placówki dzieci i nauczyciele nie muszą nosić maseczek.
  Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i dezynfekować ręce lub mieć rękawiczki jednorazowe. Dzieci po przyjściu będą myły ręce mydłem, nie dezynfekują płynem. (Częste mycie rąk).
 • Dziecko przed wejściem do przedszkola będzie miało badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko będzie natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.
 • W przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze. Rodzice dzieci, które będą w tym czasie uczęszczały do przedszkola wnoszą opłatę żywieniową zgodnie z umową.
 • Dzieci bawią się w odległości od siebie, nauczyciel nie może przytulać dzieci, -zachowuje bezpieczną odległość.
 • Rodzice będą mieli obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola w obecnym czasie.
 • Rodzice nie będą wchodzili do szatni tylko w korytarzyku będą oddawali dziecko osobie z personelu.
 • Dla osób na zasiłku opiekuńczym możemy podpisać oświadczenie o braku możliwości przyjęcia dziecka do placówki, jeśli ZUS takiego oświadczenia potrzebuje.
 • Cała placówka będzie dezynfekowana kilka razy dziennie, plac zabaw również.
 • Rezygnujemy z leżakowania, mycia zębów. Odpoczynek przy słuchaniu muzyki Wprowadzamy zakaz przynoszenia zabawek, kocyków, maskotek, książek itp.
 • W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe. Wywiad środowiskowo-zdrowotny wypełniać będzie Rodzic przyprowadzający dziecko.

Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i będą  zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.

Dyrektor  Przedszkola Nr 1

M. Echaust-Kiełpińska