Komunikat Burmistrza MiG Szamotuły, 30.04.2020r.

 KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

z dnia 30.04.2020r. 

            Informuję, że w związku z utrzymującym się zagrożeniem zdrowia uczniów i nauczycieli spowodowanym trwającą epidemią COVID-19,  w dniu dzisiejszym wydałem dyrektorom samorządowych przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi rekomendację utrzymania czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ) do dnia 24 maja 2020r. tj. do dnia określonego jako termin zamknięcia szkół, wynikający z postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. 2020r. poz. 410 z późn. zm.).

Niezwłocznie po podjęciu decyzji przez dyrektorów przedszkoli i szkół, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, mieszkańcy Miasta i Gminy Szamotuły zostaną poinformowani o sposobie funkcjonowania samorządowych przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

                                                                                                       (-)  Włodzimierz Kaczmarek