Informacja od pani Dyrektor

Szanowni Rodzice,

Bardzo cieszę się z Waszej współpracy  którą podjęliście z nauczycielami. Nauczycielami, którzy bardzo się starają, by dzieci odnalazły się w tej nowej sytuacji, by tak bardzo nie odczuły braku rówieśników, i zaakceptowały zmiany, które zaszły w ich codziennym dniu.  Bardzo ważna jest szczególnie Wasze zaangażowanie w pracę; Rodzic –  dziecko, a szczególnie Rodzic-dziecko 6-letnie, które ma obowiązek szkolny.

Stąd też cieszę się, że dzieci 6 letnie tak sumiennie uczestniczą  wspólnie z Państwem w zajęciach przedszkolnych. Jest to bardzo ważne dla pani Edyty i Eli, które nie są zwolnione z przygotowania diagnozy. Wszystkie  prace dzieci  odnotowują sobie i biorą pod uwagę w przygotowaniu dojrzałości szkolnej. Dzięki tym pracom mogą spokojnie pracować nad dokumentami o gotowości szkolnej .

Przypominam, że zgodnie z Prawem Oświatowym Rodzice są zobowiązani umożliwić dziecku uczestnictwo w zajęciach, a dyrektor spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego monitorować.

Bardzo dziękuję Państwu za codzienną pracę, Wasze zaangażowanie w realizację codziennych zadań przekazywanych przez nauczycieli.  DZIĘKUJĘ 🙂 

Jednocześnie bardzo proszę Wszystkich Rodziców o dalszą sumienną pracę ponieważ to na rodzicu  i nauczycielu spoczywa w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, odpowiedzialność za edukowanie dzieci i stwarzanie im warunków do wszechstronnego rozwoju.

 

Życzę Wszystkim dużo zdrówka, spokoju, cierpliwości i wzajemnej wyrozumiałości.

Pozdrawiam

Maria Echaust-Kiełpińska