Nauczanie zdalne

 

Uwaga Rodzice !!!

 

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Treści dotyczące przedszkoli:
§ 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności (…):
Pkt 4:
przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko (…) w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (…)

 

W związku z tym informujemy, że wszelkiego rodzaju działalność prowadzona jest zgodnie z wytycznymi na zamkniętych grupach facebookowych, grupach komunikacyjnych ( Messenger, WhatsApp, SMS).

Ważne informacje przekazywane od pani dyrektor Marii Kiełpińskiej- Echaust nadal będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola.