Rekrutacja elektroniczna

ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA TYLKO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Szanowni Państwo.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia

niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID 19 informujemy, że osoby

zamierzające wziąć udział w rekrutacji dziecka do przedszkola, mają możliwość

złożenia wniosku za pomocą poczty elektronicznej.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres elektronicznej skrzynki przedszkolnej

przedszkole@jarzebinka.org

Wniosek i załączniki przesyłamy w formie skanów lub fotografii dokumentów

zgodnie z nowym harmonogramem rekrutacji do 3 kwietnia 2020r.

W tytule wiadomości należy wpisać : WNIOSEK REKRUTACYJNY  2020/21

W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych,  zalecamy przesyłanie

dokumentów w postaci wiadomości szyfrowanej – zawierającej hasło i podanie

tego hasła drogą telefoniczną pod numer 612921190 w godzinach 8:00-14:00.

O odebraniu i odczytaniu  wiadomości  przez dyrektora przedszkola zostaną

Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.

Dokumenty w postaci papierowej będzie można uzupełnić po ustaniu zagrożenia

epidemiologicznego.

Tylko w wyjątkowych wypadkach osoby nie mogące przekazać wniosku

w formie elektronicznej, wypełniony wniosek mogą wrzucić do

skrzynki na listy.

 

                                                               Dyrektor Przedszkola nr 1

                                                                Maria Echaust-Kiełpińska