Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021
OD 02.MARCA -20 MARCA 2020 

 

WNIOSEK ZGŁOSZENIA MOŻNA POBRAĆ
ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.jarzebinka.org
W ZAKŁADCE REKRUTACJA LUB W KANCELARII PRZEDSZKOLA.

WYPEŁNIONY WNIOSEK SKŁADAMY DO 20 MARCA DO GODZINY 15:00.

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

30 MARCA O GODZINIE 15:00.

 

DOPIERO RODZICE DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
WYPEŁNIAJĄ DEKLARACJĘ WOLI
I SKŁADAJĄ  W KANCELARII PRZEDSZKOLA
DO 03 KWIETNIA DO GODZINY 15:00.

 

PO ZŁOŻENIU DEKLARACJI WOLI
DNIA 06 KWIETNIA 2020 O GODZINIE 15:00
ZOSTANIE WYWIESZONA
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.