Aneks do umowy dotyczący płatności

Szanowni Rodzice,

Centrum Usług Wspólnych stworzyło platformę do śledzenia na bieżąco opłat
uiszczanych za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

W momencie dokonania przez Państwo wpłaty, automatycznie widzieć będziemy tę operację.

Bardzo proszę jak najszybciej podejść do nauczycieli grup w celu podpisania Aneksu do umowy.

Zmienia się numer konta do wpłat.

Od marca każde dziecko będzie miało przypisany swój numer  konta bankowego- zamieszczony na aneksie.

Proszę uzupełnić numer telefonu –najlepiej mamy, bo te telefony zamieściłam na platformie (w  celu ich sprawdzenia), gdyż wysokość opłaty za żywienie będzie przychodziła do Państwa wiadomością sms.

Nie będziecie Państwo już pobierać kartek za odpłatność 🙂

Dyrektor Przedszkola nr 1

Maria Echaust-Kiełpińska